Gemeente Alken

Zitting van 17 april 2024

van 09:30 tot 10:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Ingrid Loix en Patrick Martens, schepenen;

 

Overzicht punten

Zitting van 17 04 2024

 

Verslag vorige zitting dd. 10.04.2024

 

Besluit

Artikel 1:Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2024

 

RMW - Mededeling Definitieve Agenda d.d. 25.04.2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt er kennis van dat de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Peter Bollen, de gemeenteraad samenroept op donderdag 25 april 2024 om 20u00.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2024

 

EthiasCo - Algemene Vergadering dd. 13.06.2024

 

Besluit

Artikel 1:  Het vast bureau beslist om voor de gewone jaarlijkse algemene vergadering van EthiasCo een blanco volmacht te verlenen.

Artikel 2: Het vast bureau beslist om vooraf en op digitale wijze aan de stemming deel te nemen.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2024

 

Uniek Jaarverslag 2023 - REMI

 

Besluit

Artikel 1: Het Vast Bureau keurt het Uniek Jaarverslag van 2023, onderdeel REMI-tool, zoals opgenomen in bijlage, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2024

 

Verslag A.V. Residentie Hoogdorp

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van Residentie Hoogdorp, die plaatsvond op 20 maart 2024.

Artikel 2: Het vast bureau gaat akkoord met de betaling van de vierde provisie voor de werken aan het dak, ten bedrage van €1.112,58, op de spaarrekening van het gebouw 'BE73 9734 2094 3860' en dit voor ten laatste 31 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2024

 

Betaalbaarstelling facturen VaBu

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.