Gemeente Alken

Zitting van 17 januari 2024

van 09:30 tot 10:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Verslag vorige zitting dd. 10.01.2024

 

Besluit

Artikel 1:Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

RMW - Mededeling Definitieve Agenda dd. 25.01.2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt er kennis van dat de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Peter Bollen, de gemeenteraad samenroept op donderdag 25 januari 2024 om 20u00.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Gebruiksovereenkomst collectieve opvang van Oekraïense tijdelijk ontheemden in het voormalig woonzorgcentrum van Terkoest

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Huishoudelijk reglement poetsdienst

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Betaalbaarstelling facturen VaBu

 

Besluit

Artikel 1:

Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024