Gemeente Alken

Zitting van 15 mei 2024

van 09:30 tot 10:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Patrick Martens, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Verslag vorige zitting dd. 08.05.2024

 

Besluit

Artikel 1:Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

LDC De Kouter: programma najaar 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het Vast Bureau gaat akkoord met de voorgestelde activiteiten van De Kouter van september tot en met december 2024 (zie bijlage).

 

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Overschakeling Infano naar Opvang Vlaanderen

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau gaat akkoord met de overstap van Infano vzw naar Opvang Vlaanderen voor het lokaal loket kinderopvang.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Betaalbaarstelling facturen VaBu

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.