Gemeente Alken

Zitting van 15 september 2021

van 16:00 tot 16:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen en Pierrette Putzeys, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 15 09 2021

 

Verslag vorige zitting d.d. 08.09.2021

 

Besluit

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 09 2021

 

Betaalbaarstelling facturen

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met de facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021