Gemeente Alken

Zitting van 20 december 2023

van 09:30 tot 10:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Patrick Martens, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 20 12 2023

 

Verslag vorige zitting dd. 13.12.2023

 

Besluit

Artikel 1:Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2023

 

Terugbetaling subsidie wateroverlast deel 2

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau gaat akkoord met de terugbetaling van het teveel aan ontvangen subsidies in het kader van de toelage 'Overstromingen' ter waarde van €190.218,99.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2023

 

Subsidie pilootproject REMI-tool - toelagejaar 2

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau wenst de deelname aan het REMI-pilootproject verder te zetten voor het tweede subsidiejaar.

Artikel 2: Het vast bureau gaat ermee akkoord dat deze beslissing meegedeeld wordt aan POD MI om de betoelaging te kunnen ontvangen.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2023

 

Betaalbaarstelling facturen VaBu

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/12/2023