Gemeente Alken

Zitting van 13 december 2023

van 09:30 tot 10:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Ingrid Loix en Patrick Martens, schepenen;

 

Overzicht punten

Zitting van 13 12 2023

 

Verslag vorige zitting dd. 06.12.2023

 

Besluit

Artikel 1:Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 13 12 2023

 

RMW - Mededeling Definitieve Agenda dd. 21.12.2023

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt er kennis van dat de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Peter Bollen, de gemeenteraad samenroept op donderdag 21.12.2023 om 20u00.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 13 12 2023

 

Betaalbaarstelling facturen VaBu

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/12/2023