Gemeente Alken

Zitting van 24 januari 2024

van 09:30 tot 10:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Verslag vorige zitting dd. 17.01.2024

 

Besluit

Artikel 1:Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Bedankavond vrijwilligers LDC De Kouter 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het Vast Bureau beslist dat de bedankavond voor de vrijwilligers van De Kouter op 8 maart 2024 plaats vindt.

Artikel 2: Het Vast Bureau keurt de goedkoopste prijsofferte goed voor de catering, namelijk de prijsofferte van Traiteur Luc Haenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Netwerkavond Alkense voor zorg- en welzijnspartners

 

Besluit

Artikel 1: Het Vast Bureau gaat akkoord om een netwerkavond i.s.m. ELZ Herkenrode te organiseren voor lokale zorg- en welzijnspartners op 19 maart 2024 in het dienstencentrum De Kouter.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Verlenging projectoproep Zorgzame Buurten

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau wenst in te tekenen op het extra projectjaar van Zorgzame Buurten van 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2025 voor het Zorgzame Buurt project in Terkoest. Hierdoor zal het OCMW een subsidie ontvangen van €28.000 die ingezet kan worden voor louter personeelskosten.

Artikel 2: Het vast bureau mandateert schepen Alex Dubois om het Departement Zorg op de hoogte te brengen van dit besluit, onder de vorm van de door het Departement bezorgde voorbeeldbrief. 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Betaalbaarstelling facturen VaBu

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024