Gemeente Alken

Zitting van 24 januari 2024

van 09:30 tot 10:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Verslag vorige zitting dd. 17.01.2024

 

Besluit

Artikel 1:Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Bedankavond vrijwilligers LDC De Kouter 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het Vast Bureau beslist dat de bedankavond voor de vrijwilligers van De Kouter op 8 maart 2024 plaats vindt.

Artikel 2: Het Vast Bureau keurt de goedkoopste prijsofferte goed voor de catering, namelijk de prijsofferte van Traiteur Luc Haenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Netwerkavond Alkense voor zorg- en welzijnspartners

 

Besluit

Artikel 1: Het Vast Bureau gaat akkoord om een netwerkavond i.s.m. ELZ Herkenrode te organiseren voor lokale zorg- en welzijnspartners op 19 maart 2024 in het dienstencentrum De Kouter.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Verlenging projectoproep Zorgzame Buurten

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau wenst in te tekenen op het extra projectjaar van Zorgzame Buurten van 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2025 voor het Zorgzame Buurt project in Terkoest. Hierdoor zal het OCMW een subsidie ontvangen van €28.000 die ingezet kan worden voor louter personeelskosten.

Artikel 2: Het vast bureau mandateert schepen Alex Dubois om het Departement Zorg op de hoogte te brengen van dit besluit, onder de vorm van de door het Departement bezorgde voorbeeldbrief. 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Betaalbaarstelling facturen VaBu

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.