Gemeente Alken

Zitting van 14 februari 2024

van 09:30 tot 10:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Jana Appeltants, waarnemend algemeen directeur;

Verontschuldigd: Ingrid Loix, schepen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 14 02 2024

 

Verslag vorige zitting dd. 07.02.2024

 

Besluit

Artikel 1:Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 02 2024

 

Stand van zaken - vzw PWA, vzw TEAM en CVBA TEAM

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau neemt kennis van de problematiek die ontstaan is inzake CVBA TEAM, vzw PWA en vzw TEAM.

Artikel 2: De bestuurders van CVBA TEAM  vragen een stand van zaken op omtrent de opvolging van de ontbinding van de drie entiteiten bij de voorzitter, Piet Wijgaerts.

Artikel 3: De bestuurders van CVBA TEAM schrijven de voorzitter van de drie entiteiten, Piet Wijgaerts, aan in het kader van wanbeheer.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 02 2024

 

Betaalbaarstelling facturen VaBu

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 02 2024

 

Basisregistratie van een erkende instelling - 2023

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau keurt de basisregistratie, zoals opgenomen in bijlage, voor 2023 goed.

Artikel 2: Het vast bureau deelt deze gegevens mee aan SAM vzw in het kader van zijn erkenning als instelling voor schuldbemiddeling.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.