Gemeente Alken

Zitting van 11 augustus 2021

van 16:00 tot 16:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen en Pierrette Putzeys, schepenen; Jana Appeltants, waarnemend algemeen directeur;

Verontschuldigd: Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 11 08 2021

 

Verslag vorige zitting d.d. 04.08.2021

 

Besluit

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 08 2021

 

Verwerkingsovereenkomst AZG

 

Besluit

Artikel 1: Het Vast Bureau keurt, gelet op de hoogdringendheid, de verwerkingsovereenkomst goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 08 2021

 

Bouwen van een woonzorgcentrum met lokaal dienstencentrum Kouterman. Goedkeuring voorlopige oplevering.

 

Besluit

Artikel 1 : De opdracht “Bouwen van een woonzorgcentrum met lokaal dienstencentrum Kouterman” wordt voorlopig opgeleverd.

Artikel 2 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere Overheid wordt overgemaakt.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 08 2021

 

Leveren en plaatsen van een fietsenstalling buitenschoolse kinderopvang centrum en St. Joris. Kennisname dossier.

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 08 2021

 

Betaalbaarstelling facturen

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met de facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021