Gemeente Alken

Zitting van 10 januari 2024

van 08:30 tot 09:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 10 01 2024

 

Verslag van de vorige zitting dd. 03.01.2024

 

Besluit

Artikel 1: Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 01 2024

 

Betaalbaarstelling facturen SC

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 01 2024

 

Verkeersregeling Bosplantactie 3 februari 2023

 

Besluit

Artikel 1: Op zaterdag 3 februari 2024 gaat ter hoogte van de Hulzenveldstraat een Bosplantactie door. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om die dag van 9u tot 15u een verkeersregeling uit te werken. In een gedeelte van de Hulzenveldstraat geldt een snelheidsbeperking van 30km/u. Er wordt ook voorsignalisatie "opgelet evenement" geplaatst.

Artikel 2: De nodige signalisatie wordt door de organisatie wettelijk te worden aangebracht.

Artikel 3: De borden parkeerverbod dienen uiterlijk binnen de 24 uren voor het ingaan van de verkeersregeling geplaatst te worden.

Artikel 4: De organisator is verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te laten na het evenement.

Artikel 5: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de brandweer, De Lijn, de technische dienst van de gemeente en de organisator.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024