Gemeente Alken

Zitting van 27 december 2023

van 08:30 tot 09:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 27 12 2023

 

Verslag van de vorige zitting dd. 20.12.2023

 

Besluit

Artikel 1: Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 12 2023

 

Verslag van de vorige zitting dd. 21.12.2023

 

Besluit

Artikel 1: Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 12 2023

 

Betaalbaarstelling facturen SC

 

Besluit

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024