Gemeente Alken

Zitting van 24 januari 2024

van 08:30 tot 09:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Verslag van de vorige zitting dd. 17.01.2024

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur werden de notulen van de vergadering van 17.01.2024 opgesteld.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Feiten en context

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur werden de notulen van de vergadering van 17.01.2024 opgesteld.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

Niet van toepassing.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

Artikel 1: Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Alken United 28.01.2024

Besluit

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Receptie 50-jarigen - datum & locatie

Jaarlijks vindt er een receptie plaats voor de 50-jarige Alkenaren en de uitgeweken Alkenaren.

Voor 2024 moet er een datum en locatie bepaald worden.

 

Feiten en context

Jaarlijks vindt er een receptie plaats voor de 50-jarige Alkenaren en de uitgeweken Alkenaren.

Voor 2024 moet er een datum en locatie bepaald worden.

 

Juridische grond

Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56 betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

Datum

Zaterdag 12 oktober 2024 - van 18.30 tot 20.30u.

Locatie
Gc d'Erckenteel

 

Financiële gevolgen

MJP 001306 - Bedrag wordt bepaald naargelang de inschrijvingen.

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist om de receptie van de 50-jarige Alkenaren en uitgeweken Alkenaren te organiseren op zaterdag 5 oktober 2024 van 18.30 tot 20.30u. in gc d'Erckenteel.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Betaalbaarstelling facturen SC

Betaalbaarstelling facturen volgens lijst in bijlage.

 

Feiten en context

Betaalbaarstelling facturen volgens lijst in bijlage.
 

Juridische grond

Conform interne afspraken keurt het college van burgemeester en schepenen de facturen goed voor betaling.
 

 Adviezen

Niet van toepassing.
 

Argumentatie

Alle facturen worden - na controle op juistheid - betaalbaar gesteld door het college van burgemeester en schepenen.
 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Aanwijzing gemeentelijk coördinator verkiezingen

Het college van burgemeester en schepenen wijst ten minste 4 maanden voor de dag van de verkiezingen een personeelslid van het gemeentebestuur aan dat belast is met de coördinatie van de taken betreffende de organisatie van de verkiezingen die aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden.  Deze persoon is het contactpunt van de gemeente voor de kieshoofdbureaus, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de burgers.

 

Feiten en context

Het college van burgemeester en schepenen wijst ten minste 4 maanden voor de dag van de verkiezingen een personeelslid van het gemeentebestuur aan dat belast is met de coördinatie van de taken betreffende de organisatie van de verkiezingen die aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden.  Deze persoon is het contactpunt van de gemeente voor de kieshoofdbureaus, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de burgers.

 

Juridische grond

De wet van 28 maart 2023 houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen, inzonderheid artikel 18.

Het algemeen kieswetboek, inzonderheid artikel 95 ter.

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen wijst ten minste 4 maanden voor de dag van de verkiezingen een personeelslid van het gemeentebestuur aan dat belast is met de coördinatie van de taken betreffende de organisatie van de verkiezingen die aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden.  Deze persoon is het contactpunt van de gemeente voor de kieshoofdbureaus, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de burgers.  Het college van burgemeester en schepenen wijst hiervoor Johnny Smets, diensthoofd burgerzaken aan.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

 

Besluit

Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen wijst Johnny Smets, diensthoofd bevolking, aan als personeelslid van het gemeentebestuur dat belast wordt met de coördinatie van de taken voor de organisatie van de verkiezingen die aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

Artikel 2: De coördinator fungeert als contactpersoon voor de kieshoofdbureaus, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de burgers.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Cyclotocht 'Decathlon Hasselt Classic' op zaterdag 9 maart 2024

Op zaterdag 9 maart 2024 organiseert Go4Cycling de 'Decathlon Hasselt Classic', een recreatieve fietstocht in en rond Hasselt.

Er zijn meerdere mogelijkheden afstanden parcours.

In de gemeente Alken worden volgende straten aangedaan:

        Snoekstraat, Klameerstraat, Knipscheerstraat, Brabantsestraat, Pleinstraat, Bisschopsweyerstraat, Simsebeekweg, Hendrikstraat, Vliegstraat, Steenweg, Lindestraat;

        Molenstraat, Parkstraat, O.L. Vrouwstraat, Kapelstraat, Lindestraat;

        Bulsstraat, Laagbulsstraat;

De organisator vraagt de toelating van de doortocht in de gemeente Alken en het plaatsen van bewegwijzering.  Deze bewegwijzering wordt enkele dagen later door de organisator verwijderd.

Er zijn geen wegeniswerken voorzien op het parcours.

 

Feiten en context

Op zaterdag 9 maart 2024 organiseert Go4Cycling de 'Decathlon Hasselt Classic', een recreatieve fietstocht in en rond Hasselt.

Er zijn meerdere mogelijkheden afstanden parcours.

In de gemeente Alken worden volgende straten aangedaan:

        Snoekstraat, Klameerstraat, Knipscheerstraat, Brabantsestraat, Pleinstraat, Bisschopsweyerstraat, Simsebeekweg, Hendrikstraat, Vliegstraat, Steenweg, Lindestraat;

        Molenstraat, Parkstraat, O.L. Vrouwstraat, Kapelstraat, Lindestraat;

        Bulsstraat, Laagbulsstraat;

De organisator vraagt de toelating van de doortocht in de gemeente Alken en het plaatsen van bewegwijzering.   Deze bewegwijzering wordt enkele dagen later door de organisator verwijderd.

Er zijn geen wegeniswerken voorzien.

 

Juridische grond

Wet betreffende de politie over het wegverkeer

KB 1.12.1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het KB 20.07.1990

Decreet lokaal bestuur

 

Adviezen

Gunstig advies van de technische dienst

Gunstig advies Agentschap Wegen en Verkeer Limburg

 

Argumentatie

Het betreft een organisatie van Go4Cycling waarbij rekening wordt gehouden met de impact van het gebeuren.

Op hun website wordt aan de deelnemers gevraagd om ten alle tijden de wegcode te respecteren.  Het dragen van een fietshelm is verplicht.

Zij vragen ook om geen afval op of langs de openbare weg achter te laten en niet te urineren op ongepaste plaatsen.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de cyclotocht 'Decathlon Hasselt Classic' op het grondgebied van de gemeente Alken op zaterdag 9 maart 2024 en het plaatsen van bewegwijzering hiervoor.  Deze bewegwijzering wordt enkele dagen later door de organisator verwijderd.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Kijk, ik fiets 2024

Het organiseren van 'Kijk, ik fiets'- lessen voor kinderen van 4 tot 7 jaar.

In het verleden is er met de gemeente Nieuwerkerken een samenwerking tot stand gekomen waarbij we de materialen (fietshesjes en fietsstokken) aan elkaar uitwisselen.

Dienst communicatie maakt een gezamenlijk flyer op.

Om de kwaliteit te bewaken worden er maximum 10 kinderen per les toegelaten

(in functie van 1 lesgever).

De begeleiding gebeurt door een van de ouders (of grootouders). De fietslessen vinden plaats onder leiding van de sportfunctionaris en/of medewerker dienst vrije tijd.

Prijs per kind: €4,00 (incl. verzekering)

De kinderen ontvangen na afloop een diploma.

Datums:

Zaterdag 13 april 9.30 - 11u00 NIEUWERKERKEN

Woensdag 29 mei 13.15-14.45u. ALKEN

Zaterdag 7 september 9.30 - 11u. NIEUWERKERKEN

Woensdag 11 september 13.15-14.45u. ALKEN

De locatie van de fietslessen in Alken zijn afhankelijk van het weer. Bij voorkeur buiten op de atletiekpiste. Bij slecht weer kunnen de lessen in de sporthal doorgaan.

Via de verschillende gemeente kanalen zal er promotie gemaakt worden.

 

Feiten en context

Het organiseren van 'Kijk, ik fiets'- lessen voor kinderen van 4 tot 7 jaar.

In het verleden is er met de gemeente Nieuwerkerken een samenwerking tot stand gekomen waarbij we de materialen (fietshesjes en fietsstokken) aan elkaar uitwisselen.

Dienst communicatie maakt een gezamenlijk flyer op.

Om de kwaliteit te bewaken worden er maximum 10 kinderen per les toegelaten

(in functie van 1 lesgever).

De begeleiding gebeurt door een van de ouders (of grootouders). De fietslessen vinden plaats onder leiding van de sportfunctionaris en/of medewerker dienst vrije tijd.

Prijs per kind: €4,00 (incl. verzekering)

De kinderen ontvangen na afloop een diploma.

Datums:

Zaterdag 13 april 9.30 - 11u00 NIEUWERKERKEN

Woensdag 29 mei 13.15-14.45u. ALKEN

Zaterdag 7 september 9.30 - 11u. NIEUWERKERKEN

Woensdag 11 september 13.15-14.45u. ALKEN

De locatie van de fietslessen in Alken zijn afhankelijk van het weer. Bij voorkeur buiten op de atletiekpiste. Bij slecht weer kunnen de lessen in de sporthal doorgaan.

Via de verschillende gemeente kanalen zal er promotie gemaakt worden.

 

Juridische grond

DLB art. 56

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

Het organiseren van fietslessen voor kinderen van 4 t.e.m. 7 jaar.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met organiseren van de kijk, ik fiets-lessen.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Meester op de fiets

Iedere school kan jaarlijks inschrijven bij schoolsport MOEV voor de organisatie van 'Meester op de fiets'. Traditiegetrouw betaalt de gemeente de hieraan verbonden kosten voor de Alkense scholen, zijnde € 75 per dag. (€ 45 voor de initiatieles en € 30 verplaatsingskosten)

Leer je leerlingen zo op een leuke en veilige manier deelnemen aan het verkeer, eerst in een beschermde omgeving (speelplaats, verkeerspark …) en nadien in het echte verkeer.

De fietsmeester of -juf brengt speciaal ontworpen materialen mee en stelt een fietsparcours op in de school. Samen met de klastitularis stelt hij/zij het fietsparcours op in de school en samen zorgen ze voor de begeleiding van de activiteit. 

 

Feiten en context

Iedere school kan jaarlijks inschrijven bij schoolsport MOEV voor de organisatie van 'Meester op de fiets'. Traditiegetrouw betaalt de gemeente de hieraan verbonden kosten voor de Alkense scholen, zijnde € 75 per dag. (€ 45 voor de initiatieles en € 30 verplaatsingskosten)

Leer je leerlingen zo op een leuke en veilige manier deelnemen aan het verkeer, eerst in een beschermde omgeving (speelplaats, verkeerspark …) en nadien in het echte verkeer.

De fietsmeester of -juf brengt speciaal ontworpen materialen mee en stelt een fietsparcours op in de school. Samen met de klastitularis stelt hij/zij het fietsparcours op in de school en samen zorgen ze voor de begeleiding van de activiteit. 

 

Juridische grond

DLB art. 56

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

Het financieel ondersteunen van dit fietsproject voor de lagere scholen.

 

Financiële gevolgen

Bedrag inclusief BTW

BTW-percentage dat wordt toegepast

MJP-nummer(s) waarop de uitgaven werden voorzien

€ 75,00

/

MJP001356

Datum visumaanvraag:

/

Datum goedkeuring visumaanvraag:

/

 

Besluit

Artikel 1:Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring om 'Meester op de fiets' in de verschillende Alkense scholen te vergoeden in 2024, aan € 75 per dag.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Organisatie jeugdauteurs 2024

Naar jaarlijkse gewoonte worden er enkele jeugdauteurs uitgenodigd om een lezing of

workshop te komen geven aan de leerlingen van de Alkense scholen. De voorziene data zijn

27 en 29 februari 2024. De lezingen gaan door in de kinderopvang en het Taeymans.

Daarnaast wordt er vanuit het gemeentebestuur ’s middags eten (broodjes) en drinken

voorzien voor de auteurs die de lezingen in persoon geven in de bibliotheek.

 

Feiten en context

Naar jaarlijkse gewoonte worden er enkele jeugdauteurs uitgenodigd om een lezing of

workshop te komen geven aan de leerlingen van de Alkense scholen. De voorziene data zijn

27 en 29 februari 2024. De lezingen gaan door in de kinderopvang en het Taeymans.

Daarnaast wordt er vanuit het gemeentebestuur ’s middags eten (broodjes) en drinken

voorzien voor de auteurs die de lezingen in persoon geven in de bibliotheek.

 

Juridische grond

Art. 56 Decreet Lokaal bestuur

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

De organisatie van de jeugdauteurslezingen van 2024 wordt als volgt voor goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen:

- organiseren van lezingen door Merel Eyckerman, Frank Daenen en duo Melvin en Stefan op dinsdag 27/02 in het Taeymans en de kinderopvang.

- organiseren van lezingen door Yoeri Slegers en Benjaming Leroy op donderdag 29/02 in het Taeymans en de kinderopvang.

- aanbieden van een broodje tijdens de middag aan de jeugdauteurs.

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voorzien als volgt:

- auteurslezingen

Bedrag inclusief BTW

BTW-percentage dat wordt toegepast

MJP-nummer(s) waarop de uitgaven werden voorzien

3.300€

/

 MJP001283

Datum visumaanvraag:

/

Datum goedkeuring visumaanvraag:

/

 

- broodjes

Bedrag inclusief BTW

BTW-percentage dat wordt toegepast

MJP-nummer(s) waarop de uitgaven werden voorzien

50€

/

 MJP001143

Datum visumaanvraag:

/

Datum goedkeuring visumaanvraag:

/

 

Besluit

Artikel 1:  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming voor de

organisatie van lezingen en workshops door jeugdauteurs op 27 en 29 februari 2024.

Hiervoor mag gebruikt worden gemaakt van de gemeentelijke infrastructuur. Daarnaast geeft

het college toestemming om vanuit het gemeentebestuur drank en eten te voorzien aan de

jeugdauteurs.

Artikel 2:  De uitgave voor deze activiteit is voorzien op MJP001283 (lezingen

jeugdauteurs) en MJP001143 (broodjes)

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Reünie speelpleinwerking

Speelpleinwerking Plekboel wil graag een reünie houden voor animatoren en oud-animatoren op zaterdag 27 januari 2024 in gc Taeymans. Het is een gesloten feest.

 

Feiten en context

Speelpleinwerking Plekboel wil graag een reünie houden voor animatoren en oud-animatoren op zaterdag 27 januari 2024 in gc Taeymans. Het is een gesloten feest.

 

Juridische grond

Art. 56 Lokaal Beleid.

 

Argumentatie

Een reünie is terug kijken op zoveel jaren Speelpleinwerking die elke zomer veel kinderen bereikt.

 

Financiële gevolgen

Ze vragen om de zaal gratis te mogen gebruiken en voor de drank volgen ze het gebruikersreglement en betalen ze dit zelf.

 

Besluit

Artikel 1: De animatoren van speelpleinwerking Plekboel mogen hun reünie houden in gc Taeymans op zaterdag 27 januari 2024.

Artikel 2: De zalen van gc Taeymans worden gratis ter beschikking gesteld. De drank wordt aangerekend volgens het gangbare en door hun zelf betaald.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Attest van verdeling  - Sie E nr. 707/T

Op 9 januari 2024 ontvingen we van notarissen ActaCerta, Steenweg 123, 3570 Alken de aanvraag om een attest van verdeling af te leveren voor een perceel gelegen "Aen de Grootstraet", kadastraal gekend als Sie E nr. 707/T.

 

Feiten en context

Op 9 januari 2024 ontvingen we van notarissen ActaCerta, Steenweg 123, 3570 Alken de aanvraag om een attest van verdeling af te leveren voor een perceel gelegen "Aen de Grootstraet", kadastraal gekend als Sie E nr. 707/T.

 

Juridische grond

Artikel 5.2.2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

Het verdelingsplan, opgemaakt door Hendrik Appeltans Landmeter-expert op 12 december 2022, voorziet een verdeling voor het perceel, kadastraal gekend als Sie E, nr. 707/T waarbij het perceel wordt opgesplitst zoals bijgevoegd plan.

Perceelnummers 663/H en deel van 707/T (lot 2) zullen toebedeeld worden aan Robert Piccart en perceelnummers 707/N, 707/P, 663/D en deel van 707/T zullen toebedeeld worden aan Jeanine Piccart.

Volgens het gewestplan Hasselt-Genk d.d. 03.04.1979 is het perceel is gelegen in agrarisch gebied:

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen aangaande het voorgestelde attest van verdeling ingediend door notarissen ActaCerta voor het perceel gelegen "Aen de Grootstraet", kadastraal gekend als Sie E nr. 707/T.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Omgevingsvergunning 837

Aanvraag omgevingsvergunning over: het bouwen van een ééngezinswoning ingediend door mevrouw Lania Abdellah met als contactadres Parkstraat 17 te  Hasselt. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Irislaan zn., kadastraal bekend: (afd. 2) sectie F 54 P. Dit dossier werd ingediend bij College van burgemeester en schepenen.

 

VERSLAG GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR VAN DE GEMEENTE ALKEN

1.a. Aanvraag

Aanvragers:

mevrouw Lania Abdellah met als contactadres Parkstraat 17 te  Hasselt

 

Ligging van het perceel:

Irislaan zn.

 

Kadastrale gegevens:

afdeling 2 sectie F nr. 54P

 

Projectnaam:

Irislaan (lot 12) - Abdellah Lania

 

Dossiernummer:

2023139

 

Intern dossiernummer:

837

 

ID omgevingsplatform:

OMV_2023134468

 

Type dossier:

Aanvraag omgevingsproject

 

1.b. Omschrijving aanvraag

het bouwen van een ééngezinswoning

 

Werken

Volgende stedenbouwkundige handelingen worden aangevraagd:

- bouwen van een eengezinswoning in open bebouwing

 

1.c. Ligging volgens de plannen van aanleg en bijhorende voorschriften

Overwegende dat het goed ligt in het origineel bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Hasselt-Genk (K.B. 3/04/1979) - woonuitbreidingsgebieden.

 

De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.

 

(KB van 28/12/72 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen)

 

Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg

Overwegende dat het goed ligt in het RUP Langveld goedgekeurd op 01.03.2007.

 

De aanvraag is eveneens gelegen binnen de omschrijving van een niet-vervallen verkaveling met gemeentelijk kenmerk 649, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 11.09.2019.

 

Overwegende dat de voorschriften van het RUP Langveld en de verkaveling 649 primeren op die van het gewestplan.

 

Verordeningen:

        Overwegende dat het Vlaams Gewest een geïntegreerd rioleringsbeleid wenst te realiseren; dat het hergebruik van het hemelwater gevraagd wordt in het Besluit van de Vlaamse regering van 29.06.1999 en de gemeentelijke verordening van 27.04.2001;

        Overwegende dat op 29.04.1997 een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer werd goedgekeurd;

        Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (BVR 5/6/2009 - B.S. 2/9/2009)

        Overwegende dat het besluit van de Vlaamse regering van 10.02.2023 houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, dient gevolgd te worden.

        Overwegende dat de gemeenteraad van Alken op 25.10.2002 een politieverordening inzake het splitsen van ééngezinswoningen naar tweewoonsten heeft goedgekeurd.

        Overwegende dat de gemeenteraad van Alken op 24.11.2022 een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen heeft goedgekeurd.

        Overwegende dat de gemeenteraad van Alken op 24.03.2016 een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake vrijstelling van vergunningsplicht heeft goedgekeurd.

 

1.d. Andere voorschriften en decreten (zoals monumenten en landschappen, wegen, natuurwetgeving, …)

Waterwetboek:

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt in hoofdstuk III – afdeling I bepaalde verplichtingen op, die “de watertoets” genoemd worden Deze verplichtingen zijn ondertussen verstrengd in enkele wijzigingen van dit decreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, waaronder het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 05/07/2013 en de latere wijzigingen en verstrengingsbeslissingen. De kaarten beschikbaar op www.waterinfo.be/watertoets , die vastgesteld zijn door de Vlaamse Regering op 25 november 2022, vormen de basis voor de watertoets.

 

Watertoets:

Overwegende dat het voorliggende project het bouwen van een ééngezinswoning betreft, waarbij het perceel niet gelegen is in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is.  Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem beperkt.

 

De totale oppervlakte van het af te wateren dakoppervlak bedraagt 108m².  Het dakoppervlak watert af naar een hemelwaterput van 10 000 liter die overloopt naar een open infiltratie/buffer voorziening in de tuinzone van 7 500 liter en een infiltratieoppervlakte van 18,18m.  Het in de hemelwaterput opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor de toiletten, het wasmachine en een buitenkraan.

 

Er werd op de plannen aangeduid dat er verhardingen zullen worden aangelegd voor de inrit en een tuinpad, alsook het terras.  Voor deze verhardingen kan het hemelwater afwateren op het eigen perceel gezien dit ter plaatse kan infiltreren.  De aan te leggen verhardingen dienen zoveel mogelijk in waterdoorlatende materialen te worden voorzien zowel in fundering als opbouw.

 

Het afvalwater wordt gescheiden afgevoerd tot op de perceelsgrens en aangesloten op de openbare riolering volgens de geldende richtlijnen en bepalingen.  De voorziene hemelwaterput en infiltratie/buffervoorziening compenseren de te verharden oppervlakte.

 

De voorliggende aanvraag voldoet aan het besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.

 

Milieu:

///

 

1.e. Procedureverloop

Procedurestap

Datum

Ontvangst aanvraag

10 oktober 2023

Ontvankelijkheids- en volledigheidsbewijs

17 november 2023

Opening openbaar onderzoek

14 december 2023

Afsluiten openbaar onderzoek

12 januari 2024

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Dossierbehandelaar

Anne Hermans

Omgevingsambtenaar

Anne Hermans

Datum  verslag GOA

18 januari 2024

 

1.f. Historiek

Er werd een omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen voor het verkavelen van 12 loten, zijnde 4 loten halfopen bebouwing en 8 loten open bebouwing op datum van 11 september 2019;

 

Perceelnummer : (afd. 2) sectie F 54 P

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het perceel.

 

2.a. Beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en de aanvraag

De aanvraag betreft het bouwen van een open eengezinswoning op lot 12 van de verkaveling met ref. V649 d.d. 11.09.2019.

 

De woning is gelegen aan een gemeentelijke weg, nl. de Irislaan, een geasfalteerde gemeenteweg die voldoende is uitgerust gelet op de plaatselijke toestand.  De omgeving wordt gekenmerkt door vrijstaande en halfopen eengezinswoningen. Recentelijk werden door de gemeente meerdere vergunningen voor eengezinswoningen afgeleverd binnen dit gebied.  Op 11 september 2019 werd er een uitbreiding van de bouwloten goedgekeurd in 2e fase door het goedkeuren van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van 12 loten.  Door de ontwikkeling van deze bouwloten zal ook de volledige zone van dit binnengebied aan de Irislaan gerealiseerd zijn.  Huidige aanvraag situeert zich op lot 12 het laatste bouwlot aan de Irislaan.  Het linker aanpalende perceel betreft een open ééngezinswoning.  Aan de rechterzijde grenst het perceel aan het openbaar domein waar zich een trage wegverbinding bevindt tussen de Rozenlaan en Langveldstraat.

 

De nieuwbouw woning wordt ingeplant op 5m van de voorliggende rooilijn, conform de voorschriften van de verkaveling.  De woning wordt voorzien op min. 3m50 van de linker perceelsgrens alsook op 3m50 van de rechter perceelsgrens.  De totale bouwbreedte wordt voorzien op 9m.  De bouwdiepte van de woning bedraagt 12m.  Het betreft een modern sober ontwerp bestaande deels uit één bouwlaag afgewerkt met een zadeldak met een kroonlijsthoogte van ongeveer 3m10 en een nokhoogte van 8m40.  Echter zowel in de voorgevel als aan de achtergevel wordt er een uitbouw voorzien ter hoogte van de verdieping waar de kroonlijsthoogte wordt opgetrokken tot op een hoogte van 6m, deze uitbouw wordt afgewerkt met een plat dak constructie.  De uitbouw aan de voor- en achtergevel heeft een breedte van 5m90 en vangt aan op ongeveer 1m55 van de zijgevels.

 

Voorgestelde woning wordt opgetrokken in een licht grijs-bruin genuanceerde gevelsteen in combinatie met een aluminium zwart buitenschrijnwerk en een dakafwerking in antra dakpannen.  De dakuitbouwen worden aan de zijkanten afgewerkt met een houten gevelbekleding en een aluminium dakrandprofiel.

 

2.b. Verenigbaarheid met voorschriften inzake ruimtelijke ordening (ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvoorschriften, verordeningen, …) en milieu (vogel- en habitatrichtlijn, biologische waardering, …)

De aanvraag is in strijd met de voorschriften van de verkaveling en het RUP Langveld aangaande de maximale kroonlijsthoogte dewelke is vastgesteld op 3m20.

 

Conform artikel 4.4.1.§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordeningen kunnen in een stedenbouwkundige vergunning, na een openbaar onderzoek, beperkte afwijkingen worden toegestaan op stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen. Afwijkingen kunnen niet worden toegestaan voor wat betreft:

 

  de bestemming;

  de maximaal mogelijke vloerterreinindex;

3° het aantal bouwlagen.

 

De voorschriften van de verkaveling stellen dat:

1.3.2. Hoogte van de hoofdgebouwen

De kroonlijsthoogte bedraagt voor een gebouw minimum 2,80 meter en maximum 3,20 meter.

 

Het ontwerp voorziet een woning waarbij er een uitbouw wordt voorzien in het dak ter hoogte van de voorgevel en de achtergevel.  Hier wordt door middel van de dakuitbouw de kroonlijsthoogte opgetrokken tot op een hoogte van ongeveer 6m.  Er wordt in het midden van de voor- en achtergevel een uitbouw voorzien over 2 bouwlagen over een breedte van 5m90.  Hierdoor komt de kroonlijsthoogte van de woning ter hoogte van deze uitbouw tot op een hoogte van 6m10.  Deze uitbouw wordt afgewerkt met een plat dak constructie.  Het betreft een minimale toename van de normen voorzien in de geldende voorschriften waardoor het toelaten van deze afwijkingen rekening houdt met de basisvisie van de verkaveling alsook van het RUP Langveld en conform zijn aan de goede ruimtelijke aanleg ter plaatse.

 

2.c. Adviezen

Externe Adviezen

Adviesinstantie

 

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Conclusie

Fluvius

17 november 2023

15 december 2023

voorwaardelijk gunstig

De Watergroep

17 november 2023

23 november 2023

voorwaardelijk gunstig

 

2.d. Bespreking van de adviezen

       De aanvraag werd op 17.11.2023 digitaal voor advies voorgelegd aan Fluvius- Kenniscentrum riolering.  Op 15.12.2023 heeft Fluvius via het omgevingsloket een voorwaardelijk gunstig advies verleend.  Dit advies kan worden onderschreven en bijgetreden.

       De aanvraag werd op 17.11.2023 digitaal voorgelegd aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.  Op 23.11.2023 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen via een melding op het omgevingsloket.  Dit advies kan worden onderschreven en bijgetreden.

 

2.e. Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 27 november 2023 tot 26 december 2023.

 

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren

 

Het tweede openbaar onderzoek werd gehouden naar aanleiding van een administratieve lus door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 14 december 2023 tot 12 januari 2024.

 

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren

 

2.f. Bespreking van het openbaar onderzoek

Overwegende dat het openbaar onderzoek werd gehouden van 14.12.2023 tot en met 121.01.2024.

 

Er werden naar aanleiding van het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften en/of opmerkingen ingediend.

 

2.g. Beoordeling

Beoordeling van de goede plaatselijke aanleg:

De volgende beoordeling – als uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met het oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen – houdt rekening met de criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de codex.

 

        Functionele inpasbaarheid: De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van het ruimtelijk uitvoeringsplan Langveld d.d. 01.03.2007 en binnen de grenzen van een goedgekeurde verkaveling V649 d.d.11.09.2019 . Voorliggende aanvraag is niet strijdig met de geldende voorschriften, gelet op de toegestane afwijking en de opgelegde voorwaarden en is bijgevolg functioneel inpasbaar in de omgeving.

        Mobiliteitsaspect: Er dient in alle redelijkheid te worden gesteld dat de oprichting van één open eengezinswoning geen invloed zal hebben op de mobiliteit.  Er wordt parkeerruimte voorzien op het eigen terrein.

        Schaal: Gelet op de geldende voorschriften geeft het geplande gabarit van de woning geen aanleiding tot verlies van ruimtelijke kwaliteit.  De reeds opgerichte bebouwingen binnen de wijk kenmerken zich door ééngezinswoningen, met een profiel van één à twee bouwlagen onder een hellend dak.  Onderhavig ontwerp voorziet deels één bouwlaag met een dakuitbouw aan de voor- en achtergevel onder een zadeldak.  De maximale bouwhoogte blijft beperkt en sluit aan op de bestaande bebouwingen in de omgeving.  Het ontwerp is wat omvang en gabarit betreft niet storend in de ruimtelijke context en kan bijgevolg worden aanvaard.

        Ruimtegebruik en bouwdichtheid: De op te richten woning overschrijdt geenszins de draagkracht van het terrein, er blijft een bouwvrije strook behouden van ten aanzien van de linker perceelsgrens.  De voorgestelde invulling past wat de korrelgrootte betreft in de specifieke ruimtelijke context en is in overeenstemming met de omliggende woningen.  De inplanting is conform de verkaveling en de goede ruimtelijke ordening wordt niet in het gedrang gebracht.

        Visueel-vormelijke elementen:  De woning wordt opgetrokken in een licht grijs-bruine genuanceerde gevelsteen in combinatie met een aluminium zwart buitenschrijnwerk.  De dakafwerking zal voorzien worden in antra dakpannen.  De aanvraag is stedenbouwkundig verantwoord en verenigbaar met de bestaande en voorziene bebouwing en de aanwezige infrastructuur.  De werken hebben een geringe impact ten aanzien van de omgeving en brengen de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang.

        Cultuurhistorische aspecten: Het eigendom ligt niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht, noch palend aan of in het gezichtsveld van een monument.  De aanvraag heeft geen invloed op de cultuurhistorische aspecten.

        Het bodemreliëf: Het bestaande bodemreliëf blijft behouden.

        Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen: Er dient in alle redelijkheid te worden gesteld dat, gelet op de inplanting conform de verkaveling, de privacy van de omwonenden geenszins wordt geschonden. De voorgestelde invulling zal geen invloed hebben op de leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving.

 

Gemotiveerde beoordeling van de aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichting of activiteit op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu:

///

 

Conclusie

Voorwaardelijk gunstig advies

 

Gunstig advies, onder volgende voorwaarden:

 

        Het advies van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening d.d. 23.11.2023 dient opgevolgd te worden.

        Het advies van Fluvius d.d. 15.12.2023 dient strikt nageleefd te worden.

        Er dienen voldoende maatregelen genomen te worden voor de opvang van het hemelwater op het eigen terrein.  De aangeduide verhardingen op het perceel voor de inrit en het tuinpad dienen in waterdoorlatende materialen te worden uitgevoerd zowel in opbouw als in fundering.

        Het bestaande terreinprofiel dient behouden te blijven en aan te sluiten op de aanpalende percelen.

        Voor bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 van de indelingslijst van Vlarem I (art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II); met betrekking tot de lozing van het bemalingswater wordt verwezen naar Vlarem II art. 6.2.2.1.2 § 5.

        De lozing van het bemalingswater dient te gebeuren overeenkomstig art. 6.2.2.1.2 § 5 van Vlarem II.

        De reglementeringen inzake bronbemaling/droogzuiging bij bouwwerken dient strikt na te worden geleefd. Indien er een bronbemaling/droogzuiging geplaatst wordt voor aanvang van de bouwwerken dient men een melding te doen bij de milieudienst van de gemeente Alken. Let op!  Bij de plaatsing van een bronbemaling/droogzuiging mag het opgepompte water nooit worden geloosd binnen/over het openbaar wegdomein!

        Indien er innames van het openbaar domein gebeuren tijdens de realisatie van de bouwwerken dient er rekening gehouden te worden met het geldende gemeentelijk reglement/verordening inzake inname openbaar domein en dient er een aanvraag te worden gericht tot inname openbaar domein aan de gemeente Alken – college van burgemeester en schepenen.

 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, nodig als uitvoering van andere regelgevingen.

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 24/01/2024 HET VOLGENDE:

 

1. De aanvraag ingediend door mevrouw Lania Abdellah met als contactadres Parkstraat 17 te  Hasselt, voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen Irislaan zn., kadastraal bekend: (afd. 2) sectie F 54 P wordt vergund onder voorwaarden.

 

Gunstig advies, onder volgende voorwaarden:

 

        Het advies van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening d.d. 23.11.2023 dient opgevolgd te worden.

        Het advies van Fluvius d.d. 15.12.2023 dient strikt nageleefd te worden.

        Er dienen voldoende maatregelen genomen te worden voor de opvang van het hemelwater op het eigen terrein.  De aangeduide verhardingen op het perceel voor de inrit en het tuinpad dienen in waterdoorlatende materialen te worden uitgevoerd zowel in opbouw als in fundering.

        Het bestaande terreinprofiel dient behouden te blijven en aan te sluiten op de aanpalende percelen.

        Voor bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 van de indelingslijst van Vlarem I (art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II); met betrekking tot de lozing van het bemalingswater wordt verwezen naar Vlarem II art. 6.2.2.1.2 § 5.

        De lozing van het bemalingswater dient te gebeuren overeenkomstig art. 6.2.2.1.2 § 5 van Vlarem II.

        De reglementeringen inzake bronbemaling/droogzuiging bij bouwwerken dient strikt na te worden geleefd. Indien er een bronbemaling/droogzuiging geplaatst wordt voor aanvang van de bouwwerken dient men een melding te doen bij de milieudienst van de gemeente Alken. Let op!  Bij de plaatsing van een bronbemaling/droogzuiging mag het opgepompte water nooit worden geloosd binnen/over het openbaar wegdomein!

        Indien er innames van het openbaar domein gebeuren tijdens de realisatie van de bouwwerken dient er rekening gehouden te worden met het geldende gemeentelijk reglement/verordening inzake inname openbaar domein en dient er een aanvraag te worden gericht tot inname openbaar domein aan de gemeente Alken – college van burgemeester en schepenen.

 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, nodig als uitvoering van andere regelgevingen.

 

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

 

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

 

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

 

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

 

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

 

§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

 

§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

 

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

 

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

 

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

 

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

 

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

 

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

 

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

 

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

 

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 52. (…)

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

 

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

 

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

 

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

 

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

 

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

 

Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

 

Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

 

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

1° de beroepsindiener;

2° de vergunningsaanvrager;

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

4° het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

  1. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  2. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

 

Beroepsmogelijkheden – regeling “wegenberoep” (het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen)

 

Artikel 31/1. §1. Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering door de personen of instanties, vermeld in artikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53, tweede lid, is ook van toepassing op het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad.

 

Het beroep leidt tot de vernietiging van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op grond van de onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan.

 

§ 2. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

 

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig met de beveiligde zending van het beroep aan de Vlaamse Regering, een afschrift van het beroepschrift met een beveiligde zending aan het college van burgemeester en schepenen en aan de bevoegde beroepsinstantie, vermeld in artikel 52.

 

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift daarvan onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

 

§ 4. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van het dossier, vermeld in paragraaf 3. Die termijn is een termijn van orde.

 

De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de gemeente onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing.

 

§ 5. Het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan alleen worden vernietigd:

1° wegens strijdigheid met het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;

2° wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van hetzelfde decreet;

3° wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste.

 

 

(NVDR: Ingevolge het delegatiebesluit (BVR 25/7/2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.)

 

Mededeling

 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2024

 

Omgevingsvergunning V688 verkaveling

Aanvraag omgevingsvergunning over: verkavelen van 1 lot halfopen bebouwing ingediend door de heer Hendrik Appeltans namens Rik Appeltans Landmeter-Expert BVBA gevestigd te Kattendansstraat 68 te 3500 Hasselt. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Langstraat 24, kadastraal bekend: (afd. 1) sectie B 174 B2. Dit dossier werd ingediend bij College van burgemeester en schepenen.

 

VERSLAG GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR VAN DE GEMEENTE ALKEN

1.a. Aanvraag

Aanvragers:

Hendrik Appeltans namens Rik Appeltans Landmeter-Expert BVBA gevestigd te Kattendansstraat 68 te 3500 Hasselt

 

Ligging van het perceel:

Langstraat 24

 

Kadastrale gegevens:

afdeling 1 sectie B nr. 174B2

 

Projectnaam:

Langstraat zn - landmeter Appeltans

 

Dossiernummer:

20233

 

Intern dossiernummer:

V688

 

ID omgevingsplatform:

OMV_2023126129

Type dossier:

Verkaveling

 

1.b. Omschrijving aanvraag

verkavelen van 1 lot halfopen bebouwing

 

1.c. Ligging volgens de plannen van aanleg en bijhorende voorschriften

Overwegende dat het goed ligt in het origineel bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan - woongebied.

 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

(KB van 28/12/72 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen)

 

Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of niet-vervallen verkaveling.

 

Het blijft echter de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.

 

Verordeningen :

        Overwegende dat het Vlaams Gewest een geïntegreerd rioleringsbeleid wenst te realiseren; dat het hergebruik van het hemelwater gevraagd wordt in het Besluit van de Vlaamse regering van 29.06.1999 en de gemeentelijke verordening van 27.04.2001;

        Overwegende dat op 29.04.1997 een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer werd goedgekeurd;

        Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (BVR 5/6/2009 - B.S. 2/9/2009)

        Overwegende dat het besluit van de Vlaamse regering van 10.02.2023 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, dient gevolgd te worden.

        Overwegende dat de gemeenteraad van Alken op 25.10.2002 een politieverordening inzake het splitsen van ééngezinswoningen naar tweewoonsten heeft goedgekeurd.

        Overwegende dat de gemeenteraad van Alken op 30.04.2015 een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen heeft goedgekeurd.

        Overwegende dat de gemeenteraad van Alken op 24.03.2016 een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake vrijstelling van vergunningsplicht goedgekeurd.

 

1.d. Andere voorschriften en decreten (zoals monumenten en landschappen, wegen, natuurwetgeving, …)

Waterwetboek:

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt in hoofdstuk III – afdeling I bepaalde verplichtingen op, die “de watertoets” genoemd worden Deze verplichtingen zijn ondertussen verstrengd in enkele wijzigingen van dit decreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, waaronder het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 05/07/2013 en de latere wijzigingen en verstrengingsbeslissingen. De kaarten beschikbaar op www.waterinfo.be/watertoets , die vastgesteld zijn door de Vlaamse Regering op 25 november 2022, vormen de basis voor de watertoets.

 

Watertoets:

De voorliggende aanvraag heeft een zeer kleine oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen zoals vastgesteld in bovenvermelde regelgeving, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is, en dat de aanvraag derhalve volledig verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.

 

Enkel door de toename van de verharde oppervlakte bij de bebouwing van dit perceel zal de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt worden; dit dient gecompenseerd te worden door de plaatsing van een hemelwaterput en de aanleg van een infiltratiezone bij de realisatie van een woning bij het verlenen van de omgevingsvergunning op dit perceel, overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende verordening.

 

Milieu:

///

 

1.e. Procedureverloop

Procedurestap

Datum

Ontvangst aanvraag

24 september 2023

Ontvankelijkheids- en volledigheidsbewijs

15 november 2023

Opening openbaar onderzoek

23 november 2023

Afsluiten openbaar onderzoek

22 december 2023

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Dossierbehandelaar

Anne Hermans

Omgevingsambtenaar

Anne Hermans

Datum  verslag GOA

18 januari 2024

 

1.f. Historiek

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het perceel.

 

2.a. Beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en de aanvraag

Ingediend ontwerp betreft een aanvraag voor de realisatie van een lot halfopen bebouwing.

 

Het perceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg, zijnde de Langstraat, gelet op de plaatselijke toestand.  De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door voornamelijk grondgebonden ééngezinswoningen in open en halfopen vorm en dit in verschillende typologieën en bouwstijlen.  Het betreft een hoekperceel gesitueerd op de Langstraat met aan de overzijde agrarisch gebied en aan de rechterzijde een halfopen bebouwing.  Aan de achterzijde sluit het perceel aan bij de woning Langstraat 26, zijnde een open bebouwing.

 

Huidige aanvraag betreft de realisatie van 1 lot halfopen bebouwing aan de Langstraat door middel van het afsplitsen van de tuinstrook rechts van de bestaande woning Langstraat 24.  Voor de inplanting van de bouwzone is er rekening gehouden met de aanpalende bebouwing op het rechter perceel waartegen de nieuwe woning zal moeten worden opgericht.  De voorgevellijn ligt op ongeveer 10m uit de as van de voorliggende weg en op 5m30 van de rooilijn.  Er wordt een bouwzone voorzien van 9m breed op 13m20.  Aan de linkerzijde wordt er een bouwvrije zone behouden van 5m50.  Lot 1 heeft een totale oppervlakte van ongeveer 4a21 en heeft een diepte van ongeveer 29m waardoor er een tuinzone behouden blijft ten behoeve van de inrichting van een buitenruimte en groenzone behorende bij de woning van 10m40.

 

De voorschriften voorzien in grote lijnen volgende bebouwingsmogelijkheden:

* Hoofdbestemming

Grondgebonden ééngezinswoning – zorgwoning

* Bouwdiepte:

 maximaal 13m23

* Bouwvolume – gabariet

 Maximaal 1 bouwlaag

Maximale kroonlijsthoogte en gabariet gelijk met de aanpalende halfopen bebouwing.

 

Op het perceel aan de achterzijde bevinden zich nog enkele constructies die dienen te worden afgebroken waaronder een stalling en serre, deze zal worden afgebroken voor de realisatie van de verkaveling.  Ook op het perceel van de bestaande woning links zal er een garage worden afgebroken.

 

2.b. Verenigbaarheid met voorschriften inzake ruimtelijke ordening (ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvoorschriften, verordeningen, …) en milieu (vogel- en habitatrichtlijn, biologische waardering, …)

De aanvraag is in overeenstemming met de geldende voorschriften van het gewestplan, zijnde woongebied.

 

2.c. Adviezen

Externe Adviezen

Adviesinstantie

 

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Conclusie

Fluvius

15 november 2023

22 november 2023

voorwaardelijk gunstig

De Watergroep

15 november 2023

16 november 2023

voorwaardelijk gunstig

 

2.d. Bespreking van de adviezen

     De aanvraag werd op 15.11.2023 digitaal voor advies voorgelegd aan Fluvius System Operator.  Op 22.11.2023 werd er een voorwaardelijk gunstig advies met ref. 5000051765 ontvangen.  De integrale inhoud van dit advies kan worden bijgetreden en onderschreven.

     De aanvraag werd op 15.11.2023 digitaal voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.  Op 16.11.2023 werd er een voorwaardelijk gunstig advies geformuleerd via het omgevingsloket.  De integrale inhoud van dit advies kan worden bijgetreden en onderschreven.

 

2.e. Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 23 november 2023 tot 22 december 2023.

 

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren

 

2.f. Bespreking van het openbaar onderzoek

Overwegende dat het openbaar onderzoek werd gehouden van 23.11.2023 tot en met 22.12.2023.

 

Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

 

2.g. Beoordeling

Beoordeling van de goede plaatselijke aanleg:

De volgende beoordeling – als uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met het oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen – houdt rekening met de criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de codex.

 

Gelet op de bouwtypologie alsook de perceelgrootte dient het project te worden gekwalificeerd als een verdichtingsproject. Zulk verdichtingsproject dient te steunen op concrete en pertinente motieven die blijk geven van een behoorlijke, evenwichtige afweging tussen de wens of de nood aan verdichting en de kenmerken van de in de onmiddellijke omgeving.

 

Aftoetsing aan hoger beleidskader

Voorliggende aanvraag betreft een verkavelingsaanvraag teneinde het ruimtelijk rendement te verhogen.  Dit houdt in dat een lot in twee gesplitst zal worden om een extra woning te kunnen voorzien.  Wat de ligging betreft bevinden we ons in de lokale kern Terkoest waarvan in het hogere beleidskader gesteld wordt dat een strategische versterking van het woonweefsel in hoofdzaak gerealiseerd dient te worden in de bovenlokale kernen.  De lokale kernen (waaronder Terkoest) kunnen slechts beperkt de bijkomende woonbehoefte opvangen.  De bovenlokale kernen hebben een belangrijke strategische rol in het selectief kernontwikkelingsbeleid terwijl in de lokale kernen kwaliteitsvol wonen met bijhorende eigenschappen zoals nabije open ruimte, woonvormen aan lage dichtheid,... de toon aangeeft.  Omwille van dit hogere beleidskader wordt er beoordeeld dat voorliggende aanvraag aansluit bij verspreid wonen op een eerder afgelegen locatie en aldus een verlies betekent voor het creëren van meer stedelijkheid. Dergelijke ruimtelijke versnippering ontneemt een deel van de essentiële groeipotentie van de bovenlokale kern, veroorzaakt fragmentatie en kan niet ondersteund worden door de gemeente.

 

Verdichting in buitengebied

De verkavelingsaanvraag is enerzijds gelegen in aansluiting bij het openruimtegebied dat wordt afgebakend door de Onze-Lieve-Vrouwstraat/Steenweg/Lindestraat/Bosveldstraat. Anderzijds sluit het aan op de rand van de woonomgeving van Terkoest in een woonomgeving die aansluit op de Onze-Lieve-Vrouwsstraat.

Volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is de volledige gemeente Alken gelegen in buitengebied waar in de eerste plaats het behoud van de open ruimte vooropgesteld wordt, met een versterking van de stedelijke structuur en een bundeling van functies in de kernen. Het voorstel van verkaveling berekend volgens de aanvrager bedraagt 23 we/ha.  Voor het buitengebied wordt een richtinggevende dichtheid van 15 we/ha vooropgesteld, deze dichtheid is eigen aan een woonkern.  Er wordt vastgesteld dat de voorgestelde dichtheid teveel afwijkt van de richtinggevende dichtheid voor woningen in het buitengebied.  Gelet op de ligging buiten het centrum alsook buiten de kern van Terkoest, het gebrek aan voorzieningen en de lage knooppuntwaarde, is er geen wens noch nood aan verdichting op de betreffende locatie.

Er kan op basis van bovenstaande motivatie beoordeeld worden dat een verdichting op deze locatie niet gewenst is.

 

Kwaliteit percelering

Het voorstel van verkaveling houdt in dat een bestaand perceel waarop zich momenteel één woning bevindt zal opgesplitst worden om een bijkomende woning te kunnen oprichten gelegen tussen de woningen met huisnummers 22 en 24. De verkaveling houdt in dat het perceel van woning nr. 24 bij benadering gehalveerd zal worden. De oriëntatie en oorspronkelijke inrichting van dit perceel werd gebaseerd op het perceel in zijn volledigheid. In het nieuwe voorstel vormt het nu een knelpunt dat woning nr. 24 een groot deel van zijn ‘zij’tuin zal verliezen waardoor de kwaliteit van dit perceel in het gedrang komt.  Het perceel had oorspronkelijk een oppervlakte van ongeveer 9,5 are waarvan een zone werd voorzien voor de woning, een zone voor een grote tuin, en een zone voor garage/bijgebouwen. In de nieuwe toestand zal deze oppervlakte herleid worden tot 5,3 are waarbij ook nog eens de tuinzone volledig wegvalt.  Door de inplanting van de bijgebouwen direct aan de achterzijde van de woning en het organiseren van de toegang vanuit de inrit aan de westelijke zijde leidt dit tot het ontbreken van een kwalitatieve tuinzone bij de woning.  De geringe diepte van de achtertuin, zowel voor de bestaande woning als de nieuwe woning vormt hierbij ook een struikelblok.  De nieuwe woning komt op deze manier ook zeer kort bij de achtertuin van woning nr. 26 te liggen waardoor directe inkijk in deze tuin niet uitgesloten kan worden.  Indien de bouwheer een vrijstaand bijgebouw wenst te realiseren, hetgeen gangbaar is bij grondgebonden eengezinswoningen, in de achtertuin blijft er tevens maar een geringe tuinzone over die niet voldoende kwalitatief is. Dat is onwenselijk binnen deze landelijke omgeving alsook inzake de bebouwings- en verhardingsgraad van dit perceel ten aanzien van het terrein zal dit ruim overschreden worden in vergelijking met grondgebonden ééngezinswoningen in het buitengebied.  Er werd evenwel een ruime bouwvrije strook ingetekend op het verkavelingsplan maar in de voorschriften is vermeld dat hier een carport kan opgericht worden waardoor ook deze zone zal verhard en bebouwd worden om te kunnen voorzien in het stallen van de voertuigen op het eigen perceel.  In de beoordeling van voorliggend ontwerp wordt er aldus vastgesteld dat de benodigde kwaliteit voor het realiseren van een woning in een residentiële woonomgeving in dit geval niet gegarandeerd kan worden.

 

De te realiseren verkaveling en het realiseerbare bouwvolume geven aanleiding tot verlies van ruimtelijke kwaliteit.  De voorgestelde perceelsindeling is voor het gebied stedenbouwkundig niet verantwoord.  De voorgestelde invulling zal een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving.  De grootteorde van de verkaveling overschrijdt de ruimtelijke draagkracht van het betrokken perceel en het perceel van de bestaande woning op de hoek van de Langstraat.  De goede ruimtelijke ordening van de plaats komt aldus in het gedrang.

 

Gemotiveerde beoordeling van de aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichting of activiteit op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu:

///

 

Conclusie

Ongunstig advies

 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, nodig als uitvoering van andere regelgevingen.

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 24/01/2024 HET VOLGENDE:

 

1. De aanvraag ingediend door Hendrik Appeltans namens Rik Appeltans Landmeter-Expert BVBA gevestigd te Kattendansstraat 68 te 3500 Hasselt, voor het verkavelen van 1 lot halfopen bebouwing, gelegen Langstraat 24, kadastraal bekend: (afd. 1) sectie B 174 B2 te weigeren.

 

 

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 52. (…)

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

 

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

 

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

 

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

 

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

 

Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

 

Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

 

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

1° de beroepsindiener;

2° de vergunningsaanvrager;

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

4° het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

 de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

 als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

  1. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  2. b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

 de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

 in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

 de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

 in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen  worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

 

Mededeling

 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024