Gemeente Alken

Zitting van 31 januari 2024

van 08:30 tot 09:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 31 01 2024

 

Verslag van de vorige zitting dd. 24.01.2024

 

Besluit

Artikel 1: Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 31 01 2024

 

Uitnodiging Schooletentje Sint-Joris, 4.02.2024

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 31 01 2024

 

Prijsuitreiking Junior Journalistwedstrijd - woensdag 7 februari 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerking met het Davidsfonds voor de prijsuitreiking van de Junior Journalistwedstrijd als volgt goed.

Datum: woensdag 7 februari 2024 om 19u.

Plaats: grote feestzaal gc St.-Jorisheem.

Programma

• Welkom door de voorzitter van Davidsfonds Alken.

• Voorlezing van de teksten door de klaswinnaars, afgewisseld met muziek/zang.

• Overhandiging van de prijzen door burgemeester en voorzitter Davidsfonds

• Slotrede door burgemeester of schepen van cultuur.

• Fotosessie van de laureaten.

• Receptie met gezonde hapjes, aangeboden door het gemeentebestuur: zelfbedieningsbuffet met water, frisdrank, bier, koffie en thee (bediening buffet door Davidsfonds) (registratiesleutel MJP001306).

Genodigden

• Davidsfonds nodigt uit: laureaten, ouders, grootouders, leerlingen, directies en leerkrachten.

• Gemeentebestuur nodigt uit: gemeente- en OCMW-raadsleden, managementteam en pers.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 31 01 2024

 

Nieuw stramien gemeentemagazine - Ontwerp door ZOZ

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 31 01 2024

 

Betaalbaarstelling facturen SC

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 31 01 2024

 

Verlenging aanstelling administratief medewerker onthaal en snelbalie - 19/38 - bepaalde duur van 1 jaar.

 

Besluit

Artikel 1: Met ingang van 13/03/2024 wordt de aanstelling van Rebecca De Muer, Sleedoornstraat 11, Houthalen, als deeltijdse contractuele administratieve medewerker onthaal en snelbalie met een prestatiebreuk van 19/38 en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur verlengd met een periode van 1 jaar.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 31 01 2024

 

Aanwezigheid gemeenteraadsleden Alkense award voor het ondernemerschap.

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat leden van de Alkense gemeenteraad vanaf 2024 hun inschrijvingsgeld dienen te betalen indien ze aanwezig wensen te zijn op de uitreiking van de Alkense award voor het ondernemerschap.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 31 01 2024

 

Aanvraag toelating en toelage voor buurtfeest Smoutstraat op 3 februari 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de inwoners van de Smoutstraat om op zaterdag 3 februari 2024 een buurtfeest te organiseren.

Artikel 2: In het kader van het reglement buurt- en straatactiviteiten wordt een toelage toegekend aan het buurtfeest. De toelage van € 125 kan betaald worden van MJP001327.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 31 01 2024

 

Kennisname eindrapport detailhandelsvisie City DWes

 

Besluit

Artikel 1: Het colle