Gemeente Alken

Zitting van 25 januari 2024

van 21:00 tot 22:00

Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Verslag van de vorige zitting dd. 21.12.2023

 

Toelichting

De notulen van 21.12.2023 & het zittingsverslag https://youtu.be/8WZmxkXfFg0 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Publicatiedatum: 17/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Huishoudelijk reglement poetsdienst

 

Toelichting

In de raadszitting van 27 augustus 2020 ging de OCMW-raad ermee akkoord om de poetsdienst in het dienstenchequebedrijf te integreren. De klanten van de poetsdienst werden naar het dienstenchequesysteem overgebracht en er werd een aanvullende financiële steun voor lage inkomens onder bepaalde voorwaarden voorzien. De criteria voor de tariefberekening werd ook bepaald:

        De grenzen van de inkomstenberekening voor de lage inkomsten worden gekoppeld aan de nieuwe grenzen van de leefloonbedragen.

        De tarieven die de klanten betalen, worden gekoppeld aan een bepaald percentage van de kostprijs van een dienstencheque.

De tarieven per uur worden dan op de volgende manier berekend:

Tarief per uur

Bijdrage/DC voor de klant

Tussenkomst/DC voor het OCMW

(dienstencheque waarde) - (werkelijke prijs dienstencheque – 20%)

5,80 €

3,20 €

(dienstencheque waarde) - (werkelijke prijs dienstencheque –10%)

6,50 €

2,50 €

(dienstencheque waarde) - (werkelijke prijs dienstencheque)

7,20 €

1,80 €

 

De tarieven voor de klanten die rechten hebben op de tussenkomst van het OCMW voor de poetsdienst per uur/per dienstencheque werd op raadszitting van 27 augustus 2020 vastgelegd als volgt: 

Alleenstaande

 

Gezin

Inkomen

€/uur

 

Inkomen

€/uur

958,91

1100,20

5,80

 

1295,91

1474,63

5,80

1100,21

1155,20

6,50

 

1474,64

1654,63

6,50

1155,21

 

7,20

 

1654,64

 

7,20

 

Bovendien werd het huidige huishoudelijk reglement van de poetsdienst (dienstenchequebedrijf) aangepast en goedgekeurd op de raad van 21 oktober 2020 met een aantal praktische afspraken voor de goede werking van de dienst.

 

De raad heeft besloten op de raadszitting van 25 maart 2021 om de aanmaningskosten te veranderen. Er zal enkel nog een eerste aanmaning en een ingebrekestelling, zonder kosten, opgemaakt worden voor openstaande vorderingen.

 

Door de onderstaande redenen worden er voor de goede werking van de dienst

ook enkele aanpassingen doorgevoerd in het huishoudelijk reglement van de poetsdienst (zie bijlagen – aanpassingen zijn in het rood gemarkeerd):

        Tariefberekening:

Het leefloon is meerdere malen geïndexeerd. De prijs van een dienstencheque en het fiscaal voordeel zijn onveranderd. Het voorstel is een nieuwe tariefberekening vanaf 1 februari 2024 tot en met 31 december 2024 als volgt:

 

Alleenstaande

 

Gezin

Inkomen

€/uur

Tussenkomst OCMW

 

Inkomen

€/uur

Tussenkomst OCMW

1263,17

1363,17

5,8

3,2

 

1707,11

1807,11

5,8

3,2

1363,18

1443,18

6,5

2,5

 

1807,12

1887,12

6,5

2,5

1443,19

 

9 = DC**

0

 

1887,13

 

9 = DC**

0

** Prijs van een dienstencheque

 

        Gebruiksvriendelijke termen:

        ‘Huishoudhulp’ i.p.v. ‘poetshulp’, ‘helpster’ of ‘medewerker’.

        ‘Klant’ i.p.v. ‘Gebruiker’.

        Toevoegingen/aanpassingen:

        Pagina 2: ‘en ook de mogelijkheid tot een tussenkomst van OCMW voor de poetsdienst.’

        Pagina 3: ‘Gelieve ermee rekening te houden dat je mogelijks niet onmiddellijk hulp ontvangt.’

        Pagina 3:‘Je blijft in de wachtlijst staan en zal opnieuw gecontacteerd worden indien er plaats vrijkomt.’

        Pagina 3: ‘De klant moet aantonen op welke wijze hij/zij aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.’

        Pagina 6: ‘Activiteiten verricht buiten het huis van de klant (op occasionele basis)

        Pagina 9: 'Indien de geplande dienstverlening niet kan doorgaan moet je de dienst tijdig verwittigen. Dit dient 2 werkdagen op voorhand te gebeuren.'

        Pagina 12: Telefoonpermanentie:

Maandag, dinsdag en donderdag

9 – 12u.

13.30 – 15.30u

Woensdag

9 – 12u.

15 – 17u.

Vrijdag

9 – 12u.

Administratief medewerker: Beschikbaar maandag tot vrijdag van 9 – 12u.

(niet aanwezig op donderdag)

        Er worden de volgende teksten geschrapt omdat deze niet meer van toepassing zijn:

        Pagina 2: ‘het onderhouden van de tuin,…’

        Pagina 5: ‘Bestaande klanten van de poetsdienst zonder dienstencheques worden naar het dienstenchequesysteem overgebracht vanaf 1 januari 2021. Uitzondering: Er zijn klanten die omwille van organisatorische redenen niet onmiddellijk naar het dienstenchequesysteem overgebracht kunnen worden. Deze klanten zullen in het oude systeem van de poetsdienst zonder dienstencheques blijven tot de overstap mogelijk is.’ 

Publicatiedatum: 17/01/2024