Gemeente Alken

Zitting van 25 januari 2024

van 21:00 tot 22:00

 

Aanwezig: Peter Bollen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ingrid Jacobs, Ida Ceulemans, Paul Dirickx en Stan Dehollogne, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Verslag van de vorige zitting dd. 21.12.2023

De notulen van 21.12.2023 & het zittingsverslag https://youtu.be/8WZmxkXfFg0 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

 

Feiten en context

De notulen van 21.12.2023 & het zittingsverslag https://youtu.be/8WZmxkXfFg0 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

 

Juridische grond

Artikel 32, 74, 277 & 278 §1 decreet Lokaal bestuur

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

De notulen & het zittingsverslag van de raad van 21.12.2023 werden opgemaakt en worden ter goedkeuring voorgelegd. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeente- en ocmw-raad en de algemeen directeur.

Er werden geen opmerkingen gemaakt.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Huishoudelijk reglement poetsdienst

In de raadszitting van 27 augustus 2020 ging de OCMW-raad ermee akkoord om de poetsdienst in het dienstenchequebedrijf te integreren. De klanten van de poetsdienst werden naar het dienstenchequesysteem overgebracht en er werd een aanvullende financiële steun voor lage inkomens onder bepaalde voorwaarden voorzien. De criteria voor de tariefberekening werd ook bepaald:

        De grenzen van de inkomstenberekening voor de lage inkomsten worden gekoppeld aan de nieuwe grenzen van de leefloonbedragen.

        De tarieven die de klanten betalen, worden gekoppeld aan een bepaald percentage van de kostprijs van een dienstencheque.

De tarieven per uur worden dan op de volgende manier berekend:

Tarief per uur

Bijdrage/DC voor de klant

Tussenkomst/DC voor het OCMW

(dienstencheque waarde) - (werkelijke prijs dienstencheque – 20%)

5,80 €

3,20 €

(dienstencheque waarde) - (werkelijke prijs dienstencheque –10%)

6,50 €

2,50 €

(dienstencheque waarde) - (werkelijke prijs dienstencheque)

7,20 €

1,80 €

 

De tarieven voor de klanten die rechten hebben op de tussenkomst van het OCMW voor de poetsdienst per uur/per dienstencheque werd op raadszitting van 27 augustus 2020 vastgelegd als volgt: 

Alleenstaande

 

Gezin

Inkomen

€/uur

 

Inkomen

€/uur

958,91

1100,20

5,80

 

1295,91

1474,63

5,80

1100,21

1155,20

6,50

 

1474,64

1654,63

6,50

1155,21

 

7,20

 

1654,64

 

7,20

 

Bovendien werd het huidige huishoudelijk reglement van de poetsdienst (dienstenchequebedrijf) aangepast en goedgekeurd op de raad van 21 oktober 2020 met een aantal praktische afspraken voor de goede werking van de dienst.

 

De raad heeft besloten op de raadszitting van 25 maart 2021 om de aanmaningskosten te veranderen. Er zal enkel nog een eerste aanmaning en een ingebrekestelling, zonder kosten, opgemaakt worden voor openstaande vorderingen.

 

Door de onderstaande redenen worden er voor de goede werking van de dienst

ook enkele aanpassingen doorgevoerd in het huishoudelijk reglement van de poetsdienst (zie bijlagen – aanpassingen zijn in het rood gemarkeerd):

        Tariefberekening:

Het leefloon is meerdere malen geïndexeerd. De prijs van een dienstencheque en het fiscaal voordeel zijn onveranderd. Het voorstel is een nieuwe tariefberekening vanaf 1 februari 2024 tot en met 31 december 2024 als volgt:

 

Alleenstaande

 

Gezin

Inkomen

€/uur

Tussenkomst OCMW

 

Inkomen

€/uur

Tussenkomst OCMW

1263,17

1363,17

5,8

3,2

 

1707,11

1807,11

5,8

3,2

1363,18

1443,18

6,5

2,5

 

1807,12

1887,12

6,5

2,5

1443,19

 

9 = DC**

0

 

1887,13

 

9 = DC**

0

** Prijs van een dienstencheque

 

        Gebruiksvriendelijke termen:

        ‘Huishoudhulp’ i.p.v. ‘poetshulp’, ‘helpster’ of ‘medewerker’.

        ‘Klant’ i.p.v. ‘Gebruiker’.

        Toevoegingen/aanpassingen:

        Pagina 2: ‘en ook de mogelijkheid tot een tussenkomst van OCMW voor de poetsdienst.’

        Pagina 3: ‘Gelieve ermee rekening te houden dat je mogelijks niet onmiddellijk hulp ontvangt.’

        Pagina 3:‘Je blijft in de wachtlijst staan en zal opnieuw gecontacteerd worden indien er plaats vrijkomt.’

        Pagina 3: ‘De klant moet aantonen op welke wijze hij/zij aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.’

        Pagina 6: ‘Activiteiten verricht buiten het huis van de klant (op occasionele basis)

        Pagina 9: 'Indien de geplande dienstverlening niet kan doorgaan moet je de dienst tijdig verwittigen. Dit dient 2 werkdagen op voorhand te gebeuren.'

        Pagina 12: Telefoonpermanentie:

Maandag, dinsdag en donderdag

9 – 12u.

13.30 – 15.30u

Woensdag

9 – 12u.

15 – 17u.

Vrijdag

9 – 12u.

Administratief medewerker: Beschikbaar maandag tot vrijdag van 9 – 12u.

(niet aanwezig op donderdag)

        Er worden de volgende teksten geschrapt omdat deze niet meer van toepassing zijn:

        Pagina 2: ‘het onderhouden van de tuin,…’

        Pagina 5: ‘Bestaande klanten van de poetsdienst zonder dienstencheques worden naar het dienstenchequesysteem overgebracht vanaf 1 januari 2021. Uitzondering: Er zijn klanten die omwille van organisatorische redenen niet onmiddellijk naar het dienstenchequesysteem overgebracht kunnen worden. Deze klanten zullen in het oude systeem van de poetsdienst zonder dienstencheques blijven tot de overstap mogelijk is.’ 

 

Feiten en context

In de raadszitting van 27 augustus 2020 ging de OCMW-raad ermee akkoord om de poetsdienst in het dienstenchequebedrijf te integreren. De klanten van de poetsdienst werden naar het dienstenchequesysteem overgebracht en er werd een aanvullende financiële steun voor lage inkomens onder bepaalde voorwaarden voorzien. De criteria voor de tariefberekening werd ook bepaald:

        De grenzen van de inkomstenberekening voor de lage inkomsten worden gekoppeld aan de nieuwe grenzen van de leefloonbedragen.

        De tarieven die de klanten betalen, worden gekoppeld aan een bepaald percentage van de kostprijs van een dienstencheque.

De tarieven per uur worden dan op de volgende manier berekend:

Tarief per uur

Bijdrage/DC voor de klant

Tussenkomst/DC voor het OCMW

(dienstencheque waarde) - (werkelijke prijs dienstencheque – 20%)

5,80 €

3,20 €

(dienstencheque waarde) - (werkelijke prijs dienstencheque –10%)

6,50 €

2,50 €

(dienstencheque waarde) - (werkelijke prijs dienstencheque)

7,20 €

1,80 €

 

De tarieven voor de klanten die rechten hebben op de tussenkomst van het OCMW voor de poetsdienst per uur/per dienstencheque werd op raadszitting van 27 augustus 2020 vastgelegd als volgt: 

Alleenstaande

 

Gezin

Inkomen

€/uur

 

Inkomen

€/uur

958,91

1100,20

5,80

 

1295,91

1474,63

5,80

1100,21

1155,20

6,50

 

1474,64

1654,63

6,50

1155,21

 

7,20

 

1654,64

 

7,20

 

Bovendien werd het huidige huishoudelijk reglement van de poetsdienst (dienstenchequebedrijf) aangepast en goedgekeurd op de raad van 21 oktober 2020 met een aantal praktische afspraken voor de goede werking van de dienst.

 

De raad heeft besloten op de raadszitting van 25 maart 2021 om de aanmaningskosten te veranderen. Er zal enkel nog een eerste aanmaning en een ingebrekestelling, zonder kosten, opgemaakt worden voor openstaande vorderingen.

 

Door de onderstaande redenen worden er voor de goede werking van de dienst

ook enkele aanpassingen doorgevoerd in het huishoudelijk reglement van de poetsdienst (zie bijlagen – aanpassingen zijn in het rood gemarkeerd):

        Tariefberekening:

Het leefloon is meerdere malen geïndexeerd. De prijs van een dienstencheque en het fiscaal voordeel zijn onveranderd. Het voorstel is een nieuwe tariefberekening vanaf 1 februari 2024 tot en met 31 december 2024 als volgt:

 

Alleenstaande

 

Gezin

Inkomen

€/uur

Tussenkomst OCMW

 

Inkomen

€/uur

Tussenkomst OCMW

1263,17

1363,17

5,8

3,2

 

1707,11

1807,11

5,8

3,2

1363,18

1443,18

6,5

2,5

 

1807,12

1887,12

6,5

2,5

1443,19

 

9 = DC**

0

 

1887,13

 

9 = DC**

0

** Prijs van een dienstencheque

 

        Gebruiksvriendelijke termen:

        ‘Huishoudhulp’ i.p.v. ‘poetshulp’, ‘helpster’ of ‘medewerker’.

        ‘Klant’ i.p.v. ‘Gebruiker’.

        Toevoegingen/aanpassingen:

        Pagina 2: ‘en ook de mogelijkheid tot een tussenkomst van OCMW voor de poetsdienst.’

        Pagina 3: ‘Gelieve ermee rekening te houden dat je mogelijks niet onmiddellijk hulp ontvangt.’

        Pagina 3:‘Je blijft in de wachtlijst staan en zal opnieuw gecontacteerd worden indien er plaats vrijkomt.’

        Pagina 3: ‘De klant moet aantonen op welke wijze hij/zij aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.’

        Pagina 6: ‘Activiteiten verricht buiten het huis van de klant (op occasionele basis)

        Pagina 9: 'Indien de geplande dienstverlening niet kan doorgaan moet je de dienst tijdig verwittigen. Dit dient 2 werkdagen op voorhand te gebeuren.'

        Pagina 12:  Telefoonpermanentie:

Maandag, dinsdag en donderdag

9 – 12u.

13.30 – 15.30u

Woensdag

9 – 12u.

15 – 17u.

Vrijdag

9 – 12u.

 Administratief medewerker: Beschikbaar maandag tot vrijdag van 9 – 12u.

 (niet aanwezig  op donderdag)

        Er worden de volgende teksten geschrapt omdat deze niet meer van toepassing zijn:

        Pagina 2: ‘het onderhouden van de tuin,…’

        Pagina 5: ‘Bestaande klanten van de poetsdienst zonder dienstencheques worden naar het dienstenchequesysteem overgebracht vanaf 1 januari 2021. Uitzondering: Er zijn klanten die omwille van organisatorische redenen niet onmiddellijk naar het dienstenchequesysteem overgebracht kunnen worden. Deze klanten zullen in het oude systeem van de poetsdienst zonder dienstencheques blijven tot de overstap mogelijk is.’ 

 

Juridische grond

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.

Art. 6bis van het KB van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.

Beslissing van de OCMW-raad van 27 augustus 2020 betreffende de integratie van de poetsdienst in het dienstenchequebedrijf.  

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

Door de wijzigingen wordt het huishoudelijk reglement gebruiksvriendelijker voor zowel de klanten (de burgers) als de dienst (administratie en huishoudhulpen).

De tarieven van de tussenkomst voor de poetsdienst dienen geïndexeerd te worden naar analogie met de indexaanpassing van de leefloonbedragen.

Klanten die recht hebben op de tussenkomst van OCMW voor de poetsdienst zullen deze tarieven betalen vanaf 1 februari 2024.

De aanpassing van het huishoudelijk reglement is noodzakelijk voor de goede werking van de dienst.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het huidige reglement wordt opgeheven.

Artikel 2: De OCMW-raad stelt het huishoudelijk reglement, dat in voege zal treden vanaf 1 februari 2024, als volgt vast:

Even voorstellen

Heel wat senioren kunnen nog goed hun huishouden beredderen, maar krijgen het moeilijk met het zwaardere werk zoals het dweilen van vloeren, het wassen van ramen,…

Via het aanbod van allerlei dienstverleningen wil het OCMW de Alkense senioren optimaal ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.  Daarom organiseert het OCMW van Alken poetshulp aan huis. Bovendien bieden we niet enkel hulp aan senioren, maar ook aan zorgbehoevenden en personen met een beperkt budget.  

In dit reglement geven wij jou alle uitleg over de taken, de algemene werking, de kostprijs,… van de poetsdienst met dienstencheques en ook de mogelijkheid tot een tussenkomst van OCMW voor de poetsdienst.  Wij raden jou aan dit reglement te bewaren zodat je steeds alle info en de contactgegevens van onze dienst bij de hand hebt.

Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen (zie telefoonnummers achteraan).

Poetsdienst

Voor wie poetsdienst met dienstencheques?

Iedereen kan zich aanmelden.  

Hoe aanmelden?

Je meldt je telefonisch bij de bevoegde maatschappelijk assistent (zie 'Bereikbaarheid'). De maatschappelijk assistent noteert welke hulp je nodig hebt. Zij maakt een afspraak met jou om een intakehuisbezoek in te plannen, zodat wij jouw dossier in orde kunnen brengen.

Wat na het bezoek van de maatschappelijk assistent?   

Elke aanvraag voor thuisdiensten wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Je krijgt hulp van ons zodra er plaats is in de planning van de huishoudhulp. Indien er veel poetshulpaanvragen zijn, werken wij met een wachtlijst. Gelieve ermee rekening te houden dat je mogelijks niet onmiddellijk hulp ontvangt.

Wanneer er plaats is in de planning van de huishoudhulp,  word je telefonisch op de hoogte gebracht. Indien de voorgestelde hulp voor jou niet past, zullen we de volgende persoon van de wachtlijst contacteren. Je blijft in de wachtlijst staan en zal opnieuw gecontacteerd worden indien er plaats vrijkomt.

We proberen zo goed mogelijk om voor jou een vaste huishoudhulp te reserveren.  Wanneer dit het geval is, krijg je hulp op een vaste dag en uur.  Indien er een wijziging is in de planning of bij eventuele vervangingen van jouw huishoudhulp verwittigen wij jou per brief of telefonisch.

Binnen de maand na de opstart van de poetsdienst komt de maatschappelijk assistente opnieuw langs om te kijken of alles goed loopt.

Hoeveel moet je betalen voor de poetsdienst?

Dienstencheques

In het systeem van de dienstencheques betaalt de klant €9 per uur. Dit is de normale prijs van een dienstencheque. Omdat de klant in dit systeem een fiscaal voordeel krijgt, ligt de werkelijke kostprijs lager.

Het OCMW kan het beheer van de dienstencheques doen voor klanten die aan beide voorwaarden voldoen:

        De klanten doen reeds beroep op de bestaande dienstverlening van het OCMW.

        De klanten zijn omwille van fysieke, financiële, psychische of sociale problemen niet in staat zelf de dienstencheques te bestellen en/of te beheren.

De klant moet aantonen op welke wijze hij/zij aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Tussenkomst voor de poetsdienst

In sommige gevallen is het mogelijk dat men recht heeft op een tussenkomst voor de poetsdienst. Om recht te hebben op deze tussenkomst moet de aanvrager integraal voldoen aan de volgende voorwaarden:

        Minstens 1 maand in Alken gedomicilieerd zijn en in Alken verblijven.

        De leeftijd van 65 jaar bereikt hebben OF personen jonger dan 65 jaar die beschikken over een doktersattest waarin vermeld wordt dat zij om medische redenen poetshulp nodig hebben.

        Elk gezin met een gezinslid dat WIGW-gerechtigd of OMNIO gerechtigd is en door medische redenen poetshulp nodig heeft. Bij de aanvraag is steeds een doktersattest vereist.

        Het bedrag van tussenkomst voor de poetsdienst wordt berekend op basis van jouw inkomsten, eventuele eigendommen én jouw gezinssamenstelling. Wij berekenen dit voor jou.

Om het bedrag te berekenen houden wij rekening met:

  1. Alle inkomsten van de alleenstaande aanvrager.
  2. Alle inkomsten van twee of meer aanvragers van dezelfde generatie die een huishouden vormen.
  3. 1/3de van de inkomsten van inwonende personen van een andere generatie met wie de aanvrager gemeenschappelijk leeft in de woning van de aanvrager.
  4. Gelden voor het huren van de woning die door de aanvrager bewoond wordt worden in mindering gebracht.

Het gaat om de som van de volgende inkomsten:

        Gemiddeld netto maandelijks gezinsinkomen: aangetoond met het laatste aanslagbiljet van de personenbelastingen (belastbaar inkomen verminderd met onroerende voorheffingen en bedrijfsvoorheffing) of indien het aanslagbiljet niet beschikbaar is, het meest recente stortingsbewijs.

        Sociale uitkeringen: pensioenen, werkloosheids-, ziekte-, invaliditeitsuitkeringen, leefloon, steun… aangetoond met het laatste aanslagbiljet van de personenbelastingen (belastbaar inkomen verminderd met onroerende voorheffingen en bedrijfsvoorheffing) of indien het aanslagbiljet niet beschikbaar is het meest recente stortingsbewijs.

        Bebouwde onroerende goederen: kadastraal inkomen van de eigen woning is vrijgesteld.  Voor andere eigendommen: deze inkomsten zijn opgenomen in de berekening van de personenbelastingen.  Indien er geen aanslagbiljet ter beschikking is, geldt de volgende regeling: totaal geïndexeerd kadastraal inkomen van alle onroerende goederen, uitgezonderd dat van de eigen woning, gedeeld door 12.  Dit wordt aangetoond met het laatste biljet van de onroerende voorheffingen.

        Onbebouwdeonroerende goederen: totaal geïndexeerd kadastraal inkomen gedeeld door 12.  Aangetoond met het laatste biljet van de onroerende voorheffingen.

        Andere inkomsten: rente van levensverzekering, lijfrente, onderhoudsgelden… op maandbasis.

        Volgende inkomsten zijn vrijgesteld:

        Inkomsten van de inwonende personen van een andere generatie bij wie de aanvrager omwille van zijn zorgbehoevendheid is gaan inwonen.

        Wettelijke gezinsbijslagen.

        Studiebeurzen.

        Toelagen voor het opvangen van pleegkinderen.

        Mantelzorg- en thuiszorgpremies, toegekend door lokale en/ of provinciale overheden, ziekenfondsen en Vlaamse gemeenschapscommissie.

        Indien de aanvrager huurgelden dient te betalen voor de woning die hij/zij bewoont dan kan dit in mindering gebracht worden met een maximum van €175.

Al deze bedragen worden opgeteld en bepalen het bedrag van jouw tussenkomst voor de poetsdienst per gepresteerd uur:

Alleenstaande* 

 

Gezin* 

Inkomen

€/uur

Tussenkomst OCMW

 

Inkomen

€/uur

Tussenkomst OCMW

1263,17

1363,17

5,8

3,2

 

1707,11

1807,11

5,8

3,2

1363,18

1443,18

6,5

2,5

 

1807,12

1887,12

6,5

2,5

1443,19

 

9 = DC**

0

 

1887,13

 

9 = DC**

0

*De bovenstaande bedragen gelden van 1 februari 2024 t.e.m. 31 december 2024.

** Prijs van een dienstencheque

 

  Let op!:

        Deze tussenkomst wordt jaarlijks toegekend en herzien per 1 januari.

        Personen die recht hebben op deze tussenkomst voor de poetsdienst, kunnen deze tussenkomst gebruiken voor de poetsdienst via het OCMW-dienstenchequebedrijf en maar ook  andere dienstenchequebedrijven.

        Deze  tussenkomst  wordt enkel  gebruikt om dienstencheques te kopen voor huishoudelijke hulp.

 

Welke taken vallen onder de poetsdienst?

De huishoudhulp helpt je met het wekelijks onderhoud van de bewoonde delen van de woning. Ruimtes die niet dagelijks gebruikt worden (zolders, kelders, garages, vroegere slaapkamers, enz…) worden niet gepoetst.

WAT KAN?

        Activiteiten verricht ten huize van de klant:

        Onderhoud van vloeren: stofzuigen, dweilen, schuren.

        Onderhoud van sanitair: lavabo, bad, douche, wc, … .

        Onderhoud van keuken, keukentoestellen, tegels, keukenkasten, koelkast, ...

        Afstoffen van meubels, snuisterijen, … .

        Wassen van ramen en eventueel gordijnen.

        Stoep en terras borstelen (niet wekelijks en wanneer aanliggend aan de woning).

        Opmaken van het bed.

        Onderhoud en opbergen van het poetsgerief.

        Afwas van de dag.

        Bereiden van maaltijden (geen feestmaaltijden).

        Wassen en strijken (wanneer tijd over is en in overleg met de huishoudhulp).

 

 

        Activiteiten verricht buiten het huis van de klant (op occasionele basis):

        Boodschappen doen om de klant te voorzien in zijn dagelijkse behoeften (Bv. naar het postkantoor gaan, inkopen doen,…).  

Eenmalige grote aankopen worden niet beschouwd als dagelijkse behoefte (Bv. wasmachine gaan kopen).

        Andere poetsopdrachten (bv. afwassen van deuren, boenen van meubels, schuren van koper, …) kunnen enkel na afspraak met de verantwoordelijke van de poetsdienst. 

WAT KAN NIET?

        Grote poets: kasten, kachel, haardvuur, rolluiken en radiatoren,…

        Plafonds afwassen.

        Kelder, stallingen en zolder poetsen.

        Wassen van auto.

        Verzorgen van huisdieren.

        Administratie.

        Verzorgende taken en medicatie toedienen.

        Herstelwerken uitvoeren (bv. lampen vervangen).

        Professionele en gemengde ruimtes poetsen.

        Bouwwerven en rusthuizen poetsen.

        Opvang.

Twijfel je of een bepaald werkje toegelaten is, contacteer dan steeds de verantwoordelijke of maatschappelijk assistent van de thuisdiensten.

Beroepshouding van de huishoudhulpen van de poetsdienst:

        Het OCMW staat borg voor eerlijk en integer personeel dat gebonden is aan het beroepsgeheim.  

        De huishoudhulp zal jou met respect, discretie en vriendelijkheid  behandelen. 

        De huishoudhulp is verplicht de dienst op de hoogte te brengen van problemen bij de hulpverlening.  In alle discretie trachten wij hiervoor een oplossing te zoeken.

        Het is de huishoudhulpen niet toegestaan om geld of geschenken aan te nemen. Wij verwachten dat je dit respecteert.

        De huishoudhulp mag niet roken in de woning.

Wat verwachten wij van jou?

Een goede werksfeer is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.  Daarom is het belangrijk dat jij ook een aantal afspraken nakomt:

Respect
Net zoals de huishoudhulp respect en discretie moet hebben voor jouw privé-leven, verwachten wij ook van jou een correcte houding.  Té familiaire toenaderingen, ongewenste intimiteiten of uitspraken en discriminerend gedrag worden niet getolereerd.

Gezien de huishoudhulp van de thuisdiensten gebonden is aan het beroepsgeheim, stel je hem/haar best geen vragen over andere gezinnen, over zijn/haar collega’s of over zijn/haar privé-leven.

Het telefoonnummer of het adres van de huishoudhulp wordt niet doorgegeven. Je kunt voor elke vraag of elke wijziging bij de verantwoordelijke of maatschappelijk assistent van de thuisdiensten terecht.             

Veiligheid

Wij verwachten dat je de huishoudhulp in veilige omstandigheden tewerkstelt.  Daarom dien je te zorgen voor:

        De goede staat van materiaal en elektrische toestellen indien die door hen gebruikt worden.

        Een aangepaste temperatuur van de vertrekken waar zij moeten werken.

        Bescherming tegen huisdieren.

        Veilige en niet-schadelijke poetsproducten.

Gevaarlijke opdrachten mogen geweigerd worden (Bv.  het poetsen van de buitenzijde van ramen op de eerste verdieping waarbij de huishoudhulp op een smalle vensterbank moet gaan staan).  De huishoudhulpen van de poetsdienst  mogen kortstondige werkzaamheden op een trapladder uitvoeren indien deze niet meer dan 3 treden  heeft.

Het is nuttig als je wat EHBO-materiaal bij de hand hebt zoals een ontsmettingsmiddel en pleisters voor eventuele kleine verwondingen.

Bij slecht weer (regen, sneeuw of vrieskou) of bij uitzonderlijke hoge temperaturen wordt er buiten, in onverwarmde ruimten en in veranda’s geen poetswerk gedaan. 

De huishoudhulpen werken enkel met milieuvriendelijke en niet-bijtende producten.  Javel, ammoniak… zijn uitgesloten.

Hygiëne

Wij verwachten van jou dat je de huishoudhulp in gezonde omstandigheden laat werken.  Onhygiënische situaties worden aan de dienst gemeld.  In dat geval zal de verantwoordelijke jou contacteren en mogelijke oplossingen bespreken. De huishoudhulpen mogen tijdens het werk (wegwerp)handschoenen, aangepast schoeisel en kledij gebruiken.

Materiaal

Zoals elke professional heeft jouw huishoudhulp degelijk materiaal nodig om jou te kunnen helpen op de beste manier.  Wij verwachten van jou dat je het nodige werkmateriaal voorziet namelijk:

        2 dweilen, niet te dik.

        1 schuurborstel.

        1 keerborstel.

        1 WC-borstel

        1 aftrekker.

        1 handborstel en vuilblik.

        1 synthetisch zeemvel.

        1 spons.

        1 aftrekker voor de vensters.

        1 stofzuiger.

        1 plumeau of spinnenborstel.

        Stofdoeken.

        Stabiele trapladder (max. 3 trappen – idealiter met leuning).

        Eventueel strijkmateriaal.

        2 emmers.

        Niet bijtende onderhoudsproducten (geen ammoniak of javel).

        Voldoende warm water.

Bij aankoop van nieuw werkmateriaal vragen wij jou om te kiezen voor  onderhouds- en milieuvriendelijk en rugsparend materiaal (bv.  een aftrekker met voldoende lange steel.)

Tijdens het intakehuisbezoek kijkt de maatschappelijk assistent samen met jou of alle materialen aanwezig zijn en in goede staat zijn.

Nog wat praktische informatie

Uurregeling

De huishoudhulp komt wekelijks of om de veertien dagen een halve dag (3 of 4 uur).  Dit kan zowel doorgaan in de voormiddag als in de namiddag. 

Je krijgt een vaste huishoudhulp toegewezen. Bij ziekte, verlof of feestdagen word je altijd op de hoogte gebracht. We regelen voor jou – in de mate van het mogelijke en indien gewenst – een vervanging. 

Voor een vervanging word je alléén opgebeld als wij iemand vrij hebben die jouw vaste huishoudhulp kan vervangen.  Als je niets hoort van ons, hebben wij spijtig genoeg niemand beschikbaar.

De huishoudhulp heeft recht op 10 minuten pauze ongeveer in de helft van de  werktijd.            

Een huishoudhulp die voltijds werkt mag ’s middags haar lunchpakket meebrengen en onder de middagpauze opeten.

De huishoudhulp doet géén overuren en mag ook NIET eerder naar  huis, tenzij dit om een grondige reden door de verantwoordelijke werd toegestaan.

Wanneer de huishoudhulp het werk te laat aanvat of te vroeg stopt, signaleer je dit aan de verantwoordelijke.  

Wij vragen uitdrukkelijk dat ook jij de werkuren van de huishoudhulprespecteert.  Omwille van organisatorische redenen en omwille van de afspraken met de verzekering is het in het belang van de huishoudhulp om op de vastgelegde uren bij jou aanwezig te zijn. 

Verwittiging

Voor de huishoudhulp opstart, word je door de administratief medewerker van de thuisdiensten gecontacteerd om de startdatum, de dag én het tijdstip van de hulp te bespreken. 

Je wordt tijdig verwittigd van élke wijziging (verlof, ziekte,…) in het uurrooster of van een eventuele vervanging.  

Wij vragen om je te houden aan de gemaakte afspraken over de duur en het tijdstip van de dienst.  Indien de geplande dienstverlening niet kan doorgaan moet je de dienst tijdig verwittigen.  Dit dient 2 werkdagen op voorhand te gebeuren.

Als je te laat verwittigt of niet verwittigt, wordt de geplande dienstverlening aangerekend.

Ben je opgenomen in het ziekenhuis dan kan een familielid jouw afwezigheid  melden of je kan de sociale dienst van het ziekenhuis vragen ons te verwittigen.

Betaling

Poetsdienst met dienstencheques

        Beheer van de dienstencheques gebeurt door het OCMW:

Indien de klant NIET ZELF zijn dienstencheques bestelt, ontvangt  deze maandelijks een factuur.

OF

        Klant beheert zijn dienstencheques zelf:

Indien de klant  ZELF  zijn dienstencheques bestelt, dient de klant zijn huishoudhulp te betalen via papieren- of elektronische dienstencheques. Wij adviseren om met elektronische dienstencheques te betalen. Deze zijn het veiligste betalingsmiddel omdat ze niet kwijt kunnen raken en niet beschadigd kunnen worden.  In het geval van papieren dienstencheques moet je bij elke poetsbeurt één papieren dienstencheque aan jouw huishoudhulp geven per gepresteerd uur. (Bv. 3 uren huishoudhulp = 3 dienstencheques). De cheques moeten correct ingevuld worden en ondertekend door de klant. De huishoudhulp mag de klant NIET bijstaan bij de administratie van zijn dienstencheques.

 

Tussenkomst poetsdienst

        OCMW-klanten:

De maatschappelijk assistent van de thuisdiensten bekijkt het aantal effectief gepresteerde uren per maand en op basis van deze uren wordt de tussenkomst voor de rechthebbende de maand nadien betaald.

        Niet OCMW-klanten:

Personen die deze tussenkomst bij andere dienstenchequebedrijven gebruiken, moeten een attest per effectieve maandelijkse prestaties indienen bij het OCMW. Dit moet uiterlijk gebeuren tot maximum 60 dagen na de maandprestaties.

        Uitzondering:Voor OCMW-klanten waarvan het OCMW het beheer van de dienstencheques  doet, wordt deze tussenkomst rechtstreeks in mindering gebracht op hun maandelijkse factuur.

Facturatie

Indien je een factuur krijgt kan je deze factuur betalen via overschrijving of domiciliering. De voorkeur gaat uit naar betaling via domiciliëring.

Bij twijfel over de gefactureerde prestaties kan er steeds contact opgenomen worden met de verantwoordelijke van de thuisdiensten.

Bij eventuele betalingsmoeilijkheden kan er contact worden opgenomen met de verantwoordelijke van de thuisdiensten zodat oplossingen kunnen worden gezocht.

Een factuur vervalt 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur onbetaald blijft zullen volgende stappen ondernomen worden:

        Eénmaal per maand worden er aanmaningen verstuurd voor alle facturen die vervallen zijn.

        De eerste aanmaning wordt kosteloos per post verstuurd. De verantwoordelijke van de thuisdiensten zal dan ook persoonlijk contact opnemen.

        Indien de factuur onbetaald blijft, zal een ingebrekestelling kosteloos, aangetekend worden verstuurd.

        Vanaf het moment dat er voor een factuur een ingebrekestelling wordt verstuurd, zal de klant voor de dienst geweigerd worden.

In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Na elke gepresteerde dienstverlening laat de huishoudhulp jou – ter goedkeuring - een formulier met de gepresteerde uren tekenen.  Op basis van deze gegevens wordt jouw factuur opgemaakt.

Je krijgt een factuur van het OCMW met een overzicht van de gepresteerde poetsbeurten van de voorbije maand. 

Je kunt betalen via overschrijving of via een domiciliëringsopdracht.

Klachten

Als je niet tevreden bent over de huishoudhulp of als de dienstverlening niet loopt zoals je wenst, neem je contact op met de verantwoordelijke van de thuisdiensten.  Samen trachten wij het probleem op te lossen. 

Wijziging of stopzetting

Het aantal uren poetsdienst kan mogelijk verminderd, vermeerderd of stopgezet worden (bv. wanneer jouw gezinstoestand of uw lichamelijke conditie verandert).

Deze wijziging of stopzetting kan gebeuren op jouw vraag, op onze vraag of in overleg. 

In geval van een ziekenhuisopname wordt de poetsdienst tijdelijk onderbroken. Jouw vaste huishoudhulp wordt vrijgehouden tot wanneer je uit het ziekenhuis ontslagen wordt.

Bij een uitzonderlijk lange ziekenhuisopname of wanneer je niet meer terug naar jouw woning komt, wordt een eventuele stopzetting met jou of met jouw familie besproken.  

In geval van een vakantie en/of een verblijf bij familie wordt jouw vaste huishoudhulp maximum 8 weken voor je vrijgehouden.  Blijf je langer dan 8 weken weg, dan wordt jouw huishoudhulp ingepland bij een andere persoon die op de wachtlijst staat.

Wanneer je zicht hebt op de datum van jouw thuiskomst dan vragen wij jou deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven zodat wij – vanaf het ogenblik dat wij een huishoudhulp beschikbaar hebben – de huishoudhulp opnieuw bij jou kunnen opstarten.

Verzekeringen

De huishoudhulp is verzekerd voor arbeidsongevallen en voor eventuele materiële schade aangebracht bij klanten tijdens de uitoefening van het werk. 

Indien de huishoudhulp bij het uitvoeren van het werk schade veroorzaakt aan jouw bezittingen neem je hierover zo snel mogelijk contact met de dienstverantwoordelijke.
Bij schade dien je de scherven of het beschadigd materiaal te bewaren tot NA de afhandeling van de schadevergoeding. 

Kwaliteit

Het OCMW wil graag aan haar klanten kwaliteit  bieden. Om deze kwaliteit te bewaken kan het zijn dat de verantwoordelijke van de thuisdiensten je af en toe eens opbelt en polst naar jouw tevredenheid. 

Het kan gebeuren dat de verantwoordelijke of een maatschappelijk assistent van de thuisdiensten tijdens of na het poetsen bij jou op huisbezoek komt. Graag beluisteren wij jouw ervaringen over jouw hulp, over eventuele vervangingen en over de werking van de poetsdienst in het algemeen. Daarna wordt, samen met jou, het werk nagekeken. 

Niet alleen door deze huisbezoeken trachten wij een kwalitatieve hulpverlening te garanderen, maar ook door regelmatig vorming en opleiding te organiseren.  Onze huishoudhulpen krijgen de gelegenheid om hun vakkennis bij te schaven en hun sociale vaardigheden te trainen zodat zij je nog beter kunnen helpen.

 

Artikel 3: Alle inhoud van praktische aard van het huishoudelijk reglement van de poetsdienst, zoals tariefberekening en dagregelingen, kunnen door het Vast Bureau gewijzigd worden. De OCMW-raad delegeert beslissingen over dergelijke wijzigingen naar het Vast Bureau. Ze worden ter kennisname aan de OCMW-raad medegedeeld.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.