Gemeente Alken

Zitting van 21 december 2023

van 20:00 tot 21:00

 

Aanwezig: Peter Bollen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Carine Meyers, Danny Jeuris, Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ingrid Jacobs, Ida Ceulemans en Paul Dirickx, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Michel Boussu en Stan Dehollogne, raadsleden;

 

Vanaf punt 3 verlaat Igor Philtjens, raadslid de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Verslag van de vorige zitting dd. 30.11.2023

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Herziening 4 - Beginkrediet 2024 - Vaststellen deel OCMW

 

Besluit

12 stemmen voor: Marc Penxten, Peter Bollen, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen, Alex Dubois, Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Carine Meyers, Danny Jeuris en Ida Ceulemans

7 onthoudingen: Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ingrid Jacobs en Paul Dirickx

 

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van het OCMW van het aangepast geïntegreerde meerjarenplan 2020-2025 en de beginkredieten 2024 voor gemeente en OCMW vast.

Artikel 2: Dit besluit wordt overeenkomstig de bepalingen uit artikels 285 tot en met 287 van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt op de website van de gemeente en OCMW Alken.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Vaststellen lijst nominatieve subsidies OCMW

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De raad kent de nominatieve subsidies die voorzien zijn in het meerjarenplan 2023-2025 toe als volgt:

 

 

TOTAAL

 

2023

2024

2025

MJP001552: Werkingssubsidies aan CAD: werkingssubsidies aan CAD

 

7.598

7.736

7.877

MJP001677: Werkingssubsidies aan Depot Margo (Rimo): Werkingssubsidies aan Depot Margo (Rimo)

 

2.200

2.200

2.200

 

Artikel 2: De raad geeft de opdracht aan het vast bureau om de nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023