Gemeente Alken

Zitting van 28 maart 2024

van 21:00 tot 22:00

 

Aanwezig: Peter Bollen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ida Ceulemans, Paul Dirickx en Stan Dehollogne, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Patrick Martens, schepen; Igor Philtjens en Ingrid Jacobs, raadsleden;

 

Overzicht punten

Zitting van 28 03 2024

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 29.02.2024

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2024

 

Nieuwe rechtpositiergeling, inclusief bijlagen, arbeidsreglement, inclusief bijlagen, deontologische code en het organogram.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het ontwerp van rechtspositieregeling voor het personeel van gemeente- en OCMW-bestuur van Alken wordt goedgekeurd.

Artikel 2: Weddeschaal A4a - A4b wordt, als bijlage aan de RPR toegevoegd en goedgekeurd zoals voorgesteld in bijlage.

Artikel 3: Het ontwerp van het arbeidsreglement voor het personeel van gemeente- en OCMW-bestuur van Alken wordt, samen met de ontwerpen van onderstaande bijlagen aan het arbeidsreglement, goedgekeurd:

- Reglement telewerk;

- Reglement tijdsregistratie;

- GSM-policy;

- Reglement werkkledij;

- Reglement verlofregeling kinderopvang.

Artikel 4: Het ontwerp van deontologische code voor het personeel van gemeente- en OCMW-bestuur van Alken wordt goedgekeurd.

Artikel 5: Het ontwerp van geïntegreerd organogram voor het personeel van gemeente- en OCMW-bestuur van Alken wordt, samen met de visienota goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2024

 

Stand van zaken - vzw PWA, vzw TEAM en CVBA TEAM

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vraagt aan de voorzitter van vzw PWA, vzw TEAM en CVBA TEAM om een (maandelijkse) stand van zaken te geven omtrent de voortgang in de ontbinding van deze drie entiteiten.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.